Maksprisen for en barnehageplass økes ytterligere fra 1. januar 2020, hvis regjeringen får det som de vil.
Maksprisen for en barnehageplass økes ytterligere fra 1. januar 2020, hvis regjeringen får det som de vil.

Foreldre må ut med 1.045 kroner mer for barnehageplassen

For første gang i historien etter at maksprisen ble innført, rundet prisen for en barnehageplass 3000 kroner 1. august i år. Og nå øker den videre. Fra 1. januar 2020 vil en barnehageplass koste 37.620 kroner i året.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ble statsbudsjettet presentert. Her går det fram at regjeringen ønsker at maksprisen for en barnehageplass skal økes fra dagens 3.040 kroner til 3.135 kroner i måneden. Det betyr at en familie må ut med 1.045 kroner mer i året for en barnehageplass, sammenlignet med i dag. Da har vi tatt utgangspunkt i elleve måneder foreldrebetaling.

Da maksprisen i sin tid ble innført i 2009 var den satt til 2.330 kroner, en sats som var uendret helt fram til 2014, skriver NTB. Hvis maksprisen skulle ha fulgt prisutviklingen i samfunnet, skulle den i år ha vært på rundt 2.867 kroner.

–  Vanlige barnefamilier må betale

–  Barnehageprisen har økt hvert år under denne regjeringen, sier Martin Henriksen (Ap) til barnehage.no

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013, og siden den gang vil altså den nominelle maksprisen for en barnehageplass ha økt med 805 kroner i måneden når vi kommer til 1. januar 2020. Det vil si at en barnehageplass fra 1. januar 2020 er 8.855 kroner dyrere i året, sammenlignet med 2013. 

–  Sannheten er at det er vanlige barnefamilier som må betale for regjeringens moderasjonsordninger for de aller fattigste. Det å gjøre velferdstilbud som både barnehage og SFO stadig dyrere mener vi i Ap er veldig dårlig velferdspolitikk, det er veldig dårlig fordelingspolitikk.

Bryter barnehageløftet

Mona Fagerås (Sv) mener at regjeringen bryter barnehageløftet når de nå går inn for å øke maksprisen.

– Det er trist at de fortsetter med det. SV kommer helt klart til å se på barnehagepris i vårt alternative budsjett. Regjeringen skal innføre det samme systemet i SFO som vi har hatt i barnehager (redusert foreldrebetaling, journ.anm.). Jeg tenker at det er et voldsomt byråkrati, tanken er god, men det er slik at foreldre skal gå med skatteseddelen sin til kommunen eller til barnehagen for å vise hva de har i inntekt for å kunne få redusert foreldrebetaling. Det er også en ordning som heller ikke blir brukt av de som trenger det mest. Jeg tror at universelle løsninger ville vært mye bedre, og at å holde barnehageprisen nede for alle ville vært en mye enklere løsning for alle, sier hun.

Redusert foreldrebetaling

For samtidig som regjeringen foreslår å øke maksprisen, foreslås det å videreføre det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling. Det vil si at ingen familier må betale mer enn seks prosent av samla skattbar inntekt for en barnehageplass, da med maksprisen som øvre grense. Det betyr at alle husstander med en samlet skattbar inntekt på under 574.759 kroner vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalinga fra 1. januar 2020.

Fra høsten 2019 er også toåringer fra familier med lav inntekt inkludert i ordningen med gratis kjernetid i barnehage. Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å dekke helårseffekten av at toåringene er inkludert i ordningen.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566.100 kroner fra 1. august 2020.

Powered by Labrador CMS