Kunnskapsminister Guri Melby og resten av regjeringen vil kutte i barnehagenes kapitaltilskudd for andre halvår.
Kunnskapsminister Guri Melby og resten av regjeringen vil kutte i barnehagenes kapitaltilskudd for andre halvår.

Regjeringen vil nok en gang kutte i kapitaltilskuddet – Fremskrittspartiet reagerer

Tirsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett – nå vil de kutte i kapitaltilskuddet for andre halvår.

Publisert Sist oppdatert

I fjor høst ville regjeringen kutte i kapitaltilskuddet til private barnehager. Men i budsjettforhandlingene med Fremskrittspartiet ble det besluttet at kapitaltilskuddet skulle videreføres på 2020-nivå, i første omgang for første halvår.

Nå er første halvår snart over, og nå ønsker regjeringen igjen å redusere tilskuddet.

– Som følge av koronapandemien var rentenivået og forventet prisvekst i 2020 betydelig lavere enn tidligere år. Kapitaltilskuddssatsene som ble beregnet for 2021 ble derfor nominelt sett lavere enn satsene for 2020. Kapitaltilskuddet for familiebarnehagene beregnes på en annen måte, og satsene påvirkes ikke direkte av endringer i rentenivået. Under behandlingen av statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget å videreføre kapitaltilskuddet til private barnehager på 2020-nivået i første halvår 2021. For familiebarnehagene innebærer Stortingets budsjettvedtak at tilskuddet har blitt noe lavere i første halvår enn om satsene hadde blitt fastsatt på normal måte, skriver regjeringen.

Settes ned

Videre er regjeringen klar på at de mener at justeringene i satsene for kapitaltilskuddet bør gjenspeile endringer i barnehagenes kapitalkostnader.

– Regjeringen vurderer at det ikke har skjedd endringer det siste året som tilsier at dette prinsippet bør fravikes. Dersom private barnehager har merutgifter som følge av pandemien, bør ikke dette hensyntas gjennom et kapitaltilskudd som er satt høyere enn forventede kapitalkostnader. Det foreslås derfor at satsene for andre halvår 2021 fastsettes i tråd med satsene som opprinnelig ble beregnet av Telemarksforsking. Her er satsene Telemarksforskning har kommet fram til:

Byggeår                              Tilskuddssats (kr. per plass)
Til og med 2012                 7.992 (nedgang på 1.308 fra 2020)
2013-2015                           14.462 (nedgang på 1.938 fra 2020)
2016-2018                           17.316 (nedgang på 2.884 fra 2020)
2019-2021                           18.140 (nedgang på 5.760 fra 2020)

Reagerer

Lederen av utdanningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), reagerer på at regjeringen igjen ønsker å kutte i kapitaltilskuddet. Han presiserer at han ikke har fått lest regjeringens begrunnelse enda, men baserer svaret på opplysningene fra barnehage.no.

– Vi fikk fryst kapitaltilskuddet og satt ned et hurtigarbeidende utvalg. Når regjeringen ikke klarte å få utvalget til å være særlig hurtigarbeidende, bør ikke det gå utover sektoren. Vi vil foreslå fortsatt frys i tilskuddet, til utvalget har ferdigstilt sitt arbeid, sier Steffensen til barnehage.no.

Konsekvenser

– Når regjeringen fryser kapitaltilskuddet samtidig som den beslutter å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som skal foreta en helhetlig utredning av finansieringen av private barnehager, er det merkelig at den samme regjeringen foretar grep i finansieringen en måned før utvalget har lagt frem sitt arbeid, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL til barnehage.no, og viser til at det i beregningene for kuttforslaget ikke tatt høyde for hvor treffsikkert finansieringssystemet som helhet er for de private barnehagene.

– Derfor bør ytterligere kutt i rammebetingelsene stoppes i påvente av mer kunnskap.

I fjor gjorde PBL (Private Barnehagers Landsforbund) beregninger på hvor stort kuttet i kapitaltilskudd i realiteten ville være for den private delen av sektoren. Hadde kuttet blitt innført fra 1. januar 2021, ville det ha utgjort en reduksjon på 245 millioner kroner. Hvis vi legger det til grunn, betyr det at tilskuddet til de private barnehagene kommer til å kuttes med 122,5 millioner kroner for andre halvår.

– For mange barnehager kan dette innebære at de blir dårligere i stand til for eksempel å sette inn vikar ved fravær. Når vi vet at en av tre barnehager hvert år går i minus, og når vi også vet at veldig mange barnehager har ekstra kostnader knyttet til covid-19 uten at de får ekstra midler fra kommunene sine, er dette et ekstra dårlig tidspunkt å foreta et slikt kutt, sier hun.

Powered by Labrador CMS