For å følge Statped-konferansen, klikk på videovinduet lenger ned i artikkelen.
For å følge Statped-konferansen, klikk på videovinduet lenger ned i artikkelen.

Følg statped-konferansen direkte her

Onsdag og torsdag arrangeres Statped-konferansen. Tema for årets konferanse er: «Se meg! Gode relasjoner som forutsetning for læring og inkludering» .

Publisert

Du kan følge det meste av det som skjer på Stadped-konferansen i videovinduet her på barnehage.no fra klokka 10.00 onsdag.

Statped er en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Statped har spisskompetanse innen seks definerte fagområder (døvblindhet, ervervet hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, språk/tale, syn),[1] og jobber flerfaglig ut mot den enkelte bruker og samarbeidspartner.

Her er programmet for konferansen som arrangeres på Radisson Oslo Plaza 21. og 22. mars:

Onsdag 21. mars:

10:00 – 10:10 Velkommen 

Tone Mørk, direktør, Statped

10:10 – 11:00 Traumer og læring

Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist ved RVTS vest og Professor II ved Høgskulen på Vestlandet.

11:00 – 11:30 Pause

11:30 – 12:15 Diagnostisering av vår kultur

Tor-Johan Ekeland, sosialpsykolog og professor i psykologi, Høgskulen i Volda

12:15 – 13:00 Ledelse av inkludering i skolen med et særlig fokus på forandringsledelse og refleksive metoder i hverdagens arbeid med inkludering

Helene Ratner, ph.d, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

13:00 – 14:00 Lunsj

14:00 – 14:45 Parallelle sesjoner

A: Rett til spesialundervisning eller rett til deltakelse?

Christian Wendelborg, forskningsleder og seniorforsker/forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning og professor II ved institutt for sosialt arbeid, NTNU.

B: Klasserommet minutt for minutt (CIESL-prosjekt)

Sigrun K. Ertesvåg, professor, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (streames ikke).

C: Se eleven innenfra. Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet

Stig Torsteinson, psykologspesialist, Tilknytningspsykologene, og Guro Øiestad, psykologspesialist og førstelektor, Psykologisk institutt, UiO (streames ikke).

14:45 – 15:15 Pause

D: Læring på tvers av klasserommet - Interteaching

Lars Halvorsen, seniorrådgiver, Statped, FoU (streames ikke).

E: Sosial fungering med nettbrett

Siw Klemetsen, seniorrådgiver, Statped (streames ikke)

F: Barns agentskap i sosiale relasjoner - Om vennskap blant elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon

Jørn Østvik, ph.d, Statped FoU

16:00-16:30 Pause

16:30 – 17:15 Relasjonenes kraft

Marco Elsafadi, relasjonshøvding og ildsjel

Torsdag 22. mars

09:10 – 10:00 Sosiale inklusjons- og eksklusjonsmekanismer mellom barn/unge i barnehager og skoler

Borgunn Ytterhus, dr polit i sosiologi, professor i helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

10:00 – 10:30 Pause

10:30 – 11:30 Parallelle sesjoner

G:Neuroaffektive lekegrupper til barn med traumer og tidlig motgang

Anne Bovbjerg, psykologspesialist i behandling av traumatiserte barn. (streames ikke)

H:"Alle elever ønsker å bli sett" - Motivasjon med fokus på relasjoner og variert undervisning

Ragnhild Otto, lærer/ undervisninginspektør, Bryne ungdomsskole, og Gro Abeland, sosialrådgiver/kontaktlære, Gjesdal ungdomsskole

I: Flerspråklighet, relasjoner og læring

Espen Egeberg, seniorrådgiver, Statped (streames ikke)

J: Alternativ og supplerende kommunikasjon saman med kompisar

Anne-Merethe Kleppenes, seniorrådgiver,  Statped (streames ikke).

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:20 Det første vennskap

Anne Inger Helmen Borge, professor, Psykologisk institutt, UiO

13:20 – 13:45 Pause

13:45 – 14:45 Om betydningen av relasjoner…

Margreth Olin, filmskaper

Powered by Labrador CMS