Norge er et av landene som har størst andel barn i barnehagene, ifølge OECD-rapporten Education at a Glance.
Norge er et av landene som har størst andel barn i barnehagene, ifølge OECD-rapporten Education at a Glance.

Norge er blant landene med størst andel barn i barnehage

Det fremgår av Education at a Glance (EaG) som er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren.

Publisert

Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land om blant annet deltakelse i og gjennomføring av utdanning, utdanningsnivå, ressursbruk og hvordan landene organiserer undervisningen. Årets rapport har sett ekstra på yrkesfag, men en del av rapporten omhandler også barnehagesektoren.

Der skiller Norge seg ut fra snittet ved at 72 prosent av ett-åringene og 93 prosent av to-åringene går i barnehage. Til sammenligning så er OECD-gjennomsnittet 34 prosent for ett-åringer og 46 prosent for to-åringer.

I tillegg viser rapporten at Norge sammen med Danmark, Island, Israel og Sverige er det

landet som investerer klart mest i barnehager med over én prosent av brutto nasjonal-produkt

Fakta

OECD er en organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling. Den har 36 medlemsland i Europa, Nord-Amerika, Mellom-Amerika, Asia, Midtøsten og Oseania (2020). Organisasjonen omfatter alle de nordiske land.

Kilde: snl.no

– Å bidra til at alle barn får en god start og like muligheter til å lykkes, er den viktigste investeringen vi kan gjøre som samfunn. Barnehagen er viktig for både lek, læring og trivsel, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Retten til barnehageplass er gradvis blitt utvidet de siste årene. Tidligere hadde kun barn som fylte ett år innen utgangen av august, rett til plass fra august det året. I 2016 ble retten utvidet slik at barn som fyller ett år i september eller oktober, har rett på plass samme måned som de fyller ett år, og i 2017 ble retten ytterligere utvidet til barn født i november, heter det vider ei pressemeldingen.

– Et inkluderende og godt tilpasset pedagogisk barnehagetilbud er viktig for den sosiale utjevningen. Det bidrar til å forbedre utdanningssystemet og ruste barna for videre skolegang, sier Melby.

Powered by Labrador CMS