I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass, ifølge statistikk fra SSB.
I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass, ifølge statistikk fra SSB.

Færre barn går i barnehage - men flere ettåringer

De siste sju årene har det blitt 15 000 færre barnehagebarn i Norge.

Publisert

I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass. 272 264 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2020 og nær 93 prosent av alle barn i alderen 1-5 år var i barnehage.

Det viser ny statistikk fra SSB.

De siste sju årene har det vært en nedgang i antall barn i norske barnehager, noe som har sammenheng med lavere fødselstall. Siden 3013 har det blitt 15 000 færre barnehagebarn i Norge.

Ved utgangen av 2020 var det 5 620 barnehager og 272 264 barn som benyttet en barnehageplass. Av disse gikk 36 280 barn i 2 644 kommunale barnehager og 135 984 barn i 2 976 ikke-kommunale barnehager; det vil si private, statlige og fylkeskommunale barnehager.

Samtidig holder dekningsgraden i barnehagene seg stabil: I aldersgruppa 1-5 år hadde 92,8 prosent en plass i barnehage, en liten økning på 0,6 prosentpoeng fra 2019. Blant småbarna i alderen 1-2 år var økningen størst, med 1,4 prosentpoeng opp til 85,4 prosent. Som nevnt var økningen størst blant ett-åringene med 1,8 prosentpoeng, mens andelen av to-åringene økte med 0,5 prosentpoeng. Av 5-åringene var 97,7 prosent i barnehage, ifølge statistikken.

Powered by Labrador CMS