Tradisjonen tro har SSB sett nærmere på foreldrebetalingen i barnehagene.
Tradisjonen tro har SSB sett nærmere på foreldrebetalingen i barnehagene.

SSB: Foreldrebetalingen har økt med to prosent – se status for din kommune

Statistisk sentralbyrå har sett på foreldrebetalingen for fulltidsopphold i kommunale og private barnehager. Du kan se snittet for din kommune nederst i saken.

Publisert Sist oppdatert

En gjennomsnittlig norsk husholdning betalte 2700 kroner for en barnehageplass i januar i år. I tillegg måtte foreldrene ut med knapt 300 kroner i kostpenger.

Det framgår av den nylig publiserte statistikken hos Statistisk sentralbyrå.

Ett års fulltidsopphold i norske barnehager, inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter, kostet i gjennomsnitt 32.901 kroner på landsbasis i januar 2021. Det er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

– I januar 2021 betalte et gjennomsnittlig norsk hushold 2695 kroner i måneden for en barnehageplass. I tillegg krevde barnehagene i snitt 296 kroner for å dekke kostpenger og andre tilleggsutgifter. Tallene er regnet ut fra et rikt datagrunnlag, med fulltelling av både private og kommunale barnehager, skriver Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

Økning

SSB viser til at maksprisen er økt fra 3135 kroner i 2020 til 3230 kroner fra 1. januar 2021.

– Den nominelle veksten er rundt 3,0 prosent. Siden de aller fleste barnehagene følger den nasjonalt bestemte satsen, har dette vært et bidrag i økningen i foreldrebetalingen fra januar 2020 til januar 2021, skriver SSB.

En gjennomgang av statistikken viser at det er barnehagene i Møre og Romsdal som har hatt den høyeste gjennomsnittlige årsbetalingen for en barnehageplass. Her må en familie i snitt ut med 34.300 kroner i året for en barnehageplass. Det er en økning på 4,4 prosent fra januar 2020.

Foreldre i Agder har i snitt betalt minst for barnehageplassen. Her må en familie ut med 30.785 kroner i året, en svak økning på 57 kroner fra året før.

– Sammenlignet med Møre og Romsdal ble en større prosentvis del av barna omfattet av moderasjonsordninger i Agder. Dette omfatter moderasjon i form av friplass, reduksjon i foreldrebetaling og søskenmoderasjon, skriver SSB.

Forskjeller

Statistikken fra SSB viser også at det er forskjeller mellom private og kommunale barnehager når det kommer til kostpenger og andre tilleggsutgifter, og forskjellen har økt det siste året. Konkret måtte foreldre med barn i private barnehager ut med 1243 kroner mer i kostpenger i løpet av ett år i målt i januar 2021 enn foreldre som har barna i kommunale barnehager. Det er en økning på 352 kroner fra 2020.

Selv om forskjellene har økt, viser tallene en nedgang i prisen, både i kommunale og private barnehager. Dette kan skyldes at enkelte barnehager under pandemien valgte å stanse matserveringen i barnehagen, noe som igjen fører til reduksjon i kostpengene. Kostpenger og andre tilleggsutgifter i kommunale barnehager har gått ned 15,1 prosent, mens nedgangen for privateide barnehager har vært 2,6 prosent.

– I januar 2021 betalte en gjennomsnittlig husholdning rundt 2629 kroner årlig i kostpenger og andre tilleggsutgifter for et barn i kommunal barnehage. Tilsvarende tall i januar 2020 var i underkant av 3100 kroner. Husholdninger med barn i privateide barnehager betalte i gjennomsnitt litt under 3900 kroner i januar 2021 i kostpenger og andre tilleggsutgifter årlig, mens de i januar 2021 betalte litt under 4000 kroner.

Powered by Labrador CMS