Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Barnehagelærere mer fornøyde enn andre lærere

Fire av fem barnehagelærere er fornøyd med pedagogtettheten. Og tre av tre er fornøyd med mulighetene til å fokusere på det de mener er det viktigste i yrket.

Publisert

Barnehagelærere er gjennomgående mindre misfornøyde med sin arbeidshverdag enn lærere på andre nivåer, framgår det av Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse.

5.200 av medlemmene i Utdanningsforbundet har svart på undersøkelsen, som fredag ble presentert i en rapport utarbeidet av forskningsstiftelsen Fafo.

Barnehagelærerne er generelt mer fornøyd enn de andre medlemsgruppene, framgår det av rapporten:

«De fleste barnehagelærere er fornøyd med pedagogtettheten på arbeidsplassen. Fire av fem barnehagemedlemmer er fornøyd med denne, mens en av fem er misfornøyd. Videre er det verdt å merke seg at det er en lav andel som oppgir «svært misfornøyd» her, mens tre av ti oppgir at de er svært fornøyd med pedagogtettheten.

To av tre medlemmer er fornøyd med mulighetene til å fokusere på det de mener er det viktigste i yrket, og seks av ti medlemmer mener de får brukt forberedelsestiden på en god måte. Det barnehagemedlemmene oftest er misfornøyd med , er kontorfasilitetene på arbeidsplassen, der uttrykker over halvparten misnøye.»

For å lese tabellen på mobil, anbefaler vi å legge mobilen i horisontal visning:

 • Medlemsundersøkelsen 2017 er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Denne er en oppfølging av tidligere undersøkelser gjennomført i 2004, 2007, 2010 og 2013.
 • 5200 medlemmer besvarte undersøkelsen, som ble gjennomført på forvinteren
  2017.
  Formålet med undersøkelsene er å få tilbakemeldinger på organisasjonenes virke.
  I undersøkelsene kartlegges medlemmenes arbeidshverdag, bruk av tillitsvalgtapparatet,
  deltakelse på forbundets ulike møteplasser og arenaer, hva medlemmene
  anser som det viktigste for sitt medlemskap og hvilke informasjonskanaler de foretrekker.
 • Medlemmer med lederstillinger og medlemmer med tillitsverv inngår også i
  undersøkelsen.
 • (kilde: fafo.no)
Powered by Labrador CMS