Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

I noen kommuner får nesten 20 prosent av barna spesialpedagogisk hjelp

I 2017 fikk 8700 barn spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er betydelige variasjoner mellom fylker og kommuner i hvor stor andel av barna som får denne typen oppfølging.

Publisert

I et ferskt notat presenterer Utdanningsdirektoratet statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring.

Statistikknotatet viser at det er stor variasjon i hvordan retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og til spesialundervisning i skolen slår ut.

Tallene viser at det i 2017 var 8700 barn som fikk spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Dette er 3,1 prosent av barna som gikk i barnehage. Tendensen de siste årene har vært svakt økende, fra 2,4 prosent i 2013.

Seks prosent av femåringene

Av tallene framgår det at andelen som får spesialpedagogisk hjelp er 3,6 prosent i kommunale barnehager og 2,5 prosent i private barnehager.

Andelen barn som får denne typen oppfølging i løpet av årene i barnehage er imidlertid høyere, ettersom det bare er 0,4 prosent av ettåringene som får spesialpedagogisk hjelp. Blant femåringene var andelen 6,0 prosent i 2017, viser tallene som baserer seg på innrapporteringer til Basil.

Synker når de begynner på skolen

Mens andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp stiger ut over i barnehagealder, fortsetter ikke den utviklingen når barna begynner på skolen.

–  Andelen barn og elever med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning synker i overgangen fra barnehage til grunnskole og også fra grunnskole til videregående opplæring, sier avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

 

Store variasjoner

I notatet peker Utdanningsdirektoratet på at det er variasjoner mellom fylker og kommuner i hvor mange barn og elever som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen.

«I noen kommuner får nesten 20 prosent av barna spesialpedagogisk hjelp, mens i andre kommuner er andelen under 2 prosent», skriver Udir i notatet.

Det er også store forskjeller i hvor mange timer med spesialundervisning elever mottar.

– Dette tyder på at kommuner og skoleledere vurderer behovene ulikt og har forskjellige ressurser, forklarer Hilleren i pressemeldingen.

Sier ikke noe om kvaliteten

Statistikken sier ifølge direktoratet primært noe om hvor mange og hvem som får spesialundervisning, og kan ikke alene si vi noe om  kvaliteten i det spesialpedagogiske tilbudet.

«Ved å samle statistikk om barnehage, grunnskole og videregående opplæring i samme notat gjør vi det enklere å se mønstre på tvers. Blant annet peker vi på variasjoner i overgangen mellom barnehage og skole, og mellom grunnskole og videregående. Et godt faktagrunnlag er et viktig utgangspunkt i den pågående debatten om spesialundervisning», heter det i notatet.

Powered by Labrador CMS