DEBATT

For oss som snakker med barnehagelærere til daglig, er det nærliggende å tenke at bemanningssituasjonen er en viktig faktor, skriver Utdanningsforbundets Odd Arild Viste om tilsyn ved soving.
For oss som snakker med barnehagelærere til daglig, er det nærliggende å tenke at bemanningssituasjonen er en viktig faktor, skriver Utdanningsforbundets Odd Arild Viste om tilsyn ved soving.

Sovevakt for alle?

Dersom over halvparten av de ansatte selv mener at de ikke har tilstrekkelig tilsyn med sovende barn, står det altså ikke på viljen. Hva er det da som er årsaken til eventuelt mangelfullt tilsyn?

Publisert

Prosjektleder i barnehageforskningsprosjektet GoBaN, Elisabeth Bjørnestad, uttalte nylig til barnehage.no at alle barnehager bør ha sovevakt. Prosjektet viser at under halvparten av de ansatte i barnehagene opplever at de har tilstrekkelig tilsyn ved soving.

Bjørnestad poengterer i samme artikkel at selv om ikke alle foreldre har konstant tilsyn under soving, bør det stilles andre krav til en barnehage, hvor foreldrene har betalt for at barna skal være trygge. Sånn som forskningsresultatene blir presentert i artikkelen, kan det se ut som at mange barnehageansatte i utgangpunktet er helt enige. Det som blir undersøkt er nemlig hvordan de ansatte selv opplever situasjonen.

Står ikke på viljen - men hva?

Dersom over halvparten av de ansatte selv mener at de ikke har tilstrekkelig tilsyn med sovende barn, står det altså ikke på viljen. Det jeg mener vi må spørre oss om da, er følgende; hvis det ikke er viljen, hva er det da som er årsaken til eventuelt mangelfullt tilsyn?

For oss som snakker med barnehagelærere til daglig, er det nærliggende å tenke at bemanningssituasjonen er en viktig faktor. I en barnegruppe er det til enhver til mange umiddelbare behov som skal tilfredsstilles. På småbarnsavdeling sover de fleste, men det er gjerne store forskjeller på når - og hvor lenge hver enkelt skal sove. Ikke alle har fasiliteter som gjør at alle kan sove inne i seng eller på madrass, og hos noen må sovingen foregå dels inne og dels ute i vogn.

Samtidig skal de barna som er våkne ivaretas på en god måte; med et fang, med bleieskift, i lek og samspill med andre barn, når de faller, når de mestrer og når de spiser. Når sovingen foregår, ofte midt på dagen, skal de ansatte gjerne avvikle sine sårt tiltrengte pauser.

Strekker seg langt

Barnehageansatte er gode på å finne løsninger, og de strekker seg langt hver eneste dag for å ivareta trygghet og god utvikling. Vårt klare inntrykk er likevel at de ansatte alt for ofte opplever at de ikke strekker til.

Bemanningsnormen som ble innført i fjor var et godt skritt i riktig retning, men den er dessverre langt fra god nok. I spedbarnsalderen trenger barn en-til-en oppfølging gjennom store deler av dagen. Da er det ikke nok med en ansatt per tre barn. Store deler av dagen vil tettheten av ansatte dessuten være enda mindre blant annet på grunn av lange åpningstider, møteavvikling og pauser. I tillegg er det slett ikke er noen selvfølge at det tas inn vikar når en ansatt er syk, eller skal på kurs.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, har bedt kunnskapsministeren om å gjennomføre en endring i regelverket for å sikre forsvarlig tilsyn.

Om barn som sover i barnehagen bør være under konstant tilsyn eller ikke, har ikke vi tatt stilling til. Men dersom dette blir resultatet av den varslede gjennomgangen av regelverket, er vi helt sikre på at barnehagene trenger bedre normer for bemanning og større tilskudd, for å kunne følge opp.

Powered by Labrador CMS