DEBATT

- Som mamma er det først og fremt svært viktig for meg at jeg vet at Birk har det bra når han er i barnehagen, skriver Vibeke-Emilie Abrahamsen.
- Som mamma er det først og fremt svært viktig for meg at jeg vet at Birk har det bra når han er i barnehagen, skriver Vibeke-Emilie Abrahamsen.

«Sønnen min er rett og slett en vandrende pengesekk for hensynsløse velferdsprofitører»

Vibeke-Emilie Abrahamsen er førskolelærer, folkevalgt og mamma til Birk, en livsglad og fornøyd gutt med plass i en av landets private barnehager. Les hennes spørsmål til de som styrer landet.

Publisert

Kjære Jan Tore Sanner og Kjell Ingolf Ropstad samt resten av regjeringen og medlemmer av landets nasjonalforsamling.

Jeg bare lurer på en ting: Synes ikke dere at alle barnehagebarn er like mye verdt?

Sønnen min heter Birk, han er nå fire år og et offer for velferdsprofitørenes kynisme. Han er rett og slett en vandrende pengesekk for hensynsløse velferdsprofitører som kun er opptatt av kroner og ører og som setter kvalitet og barnets beste i andre rekke.

Ser dere ikke hvor fælt han har det!? Det gjør nemlig ikke jeg.

Bare en inntektskilde? 

Min Birk er et av de barnehagebarna som går i en privat barnehage. Sammen med omtrent halvparten av landets barnehagebarn er han først og fremt en inntektskilde, det høres i alle fall slik ut når samfunnsdebatten raser som verst.

Jeg som mamma har selvfølgelig valgt en privat barnehage fordi jeg er mer opptatt av åpningstider og nærhet til barnehagen enn antallet av gode voksne som er på jobb for å gi ham omsorg og trygghet hver dag. Tror virkelig alle dere som kaller private barnehager for velferdsprofitører at nesten halvparten av landets barnehageforeldre og ansatte tenker slik?

Hvis svaret er ja så må jeg nesten be dere om å tenke igjennom den påstanden en gang til.

Som mamma er det først og fremt svært viktig for meg at jeg vet at Birk har det bra når han er i barnehagen. At noen ser ham, trøster ham, gir ham et varmt fang og en klem om det trengs.

Forskjellsbehandler hverdagsheltene

Barnehagen stimulerer samtidig behovene for lek, læring og sosial utvikling. Jeg er prisgitt de ansatte i barnehagen og deres daglige tilstedeværelse. De er noen av de viktigste personene i livet hans, utenom oss i familien. Ikke bare gir de Birk daglig omsorg, men de lar ham få utfolde seg og være seg selv.

De ansatte gir rom i barnegruppa for at de individuelle kvalitetene hans får blomstre, samtidig som han lærer å være en del av og ikke minst fungere i en gruppe. De barnehageansatte er viktige bidragsytere i utviklingen av både selvtilliten, selvfølelsen og hans oppfattelse av sin egen verdi.

De er rett og slett hverdagsheltene våre.

Det er derfor ikke greit for meg at hverdagsheltene våre settes opp mot andre foreldre sine hverdagshelter rundt om i dette landet. Det er i alle fall ikke greit at barnehagene disse hverdagsheltene jobber i, forskjellsbehandles ut i fra om de er en privat eller offentlig barnehage.

De er nemlig alle sammen en viktig brikke i utviklingen av morgendagens voksne blant landets barnehagebarn. Så hva er da årsaken til at private og offentlige barnehagebarn forskjellsbehandles, de er vel like mye verdt? Eller hva mener dere i landets nasjonalforsamling?

Mangler nødvendig finansiering

I disse dager er den mye omtalte bemanningsnormen oppe i dagen, en norm som gjelder alle landets barnehager.

På tross av dette er det mange private barnehager som mangler nødvendig finansiering for å kunne innfri normen. PBL (Private Barnehagers Landsforening) har gitt klart uttrykk for at de er bekymret for den systematiske forskjellsbehandlingen av barnbarnehagebarna som finansieringssystemet for private barnehager legger opp til. De ber regjeringen snarest sørge for at alle barnehager settes i stand til å innfri nye krav til bemanning.

Videre peker PBL på at kommunene ikke har noen plikt til å øke tilskuddene når ny bemanningsnorm innføres. De private barnehagene finansieres dessuten ut fra to år gamle regnskapstall, og per i dag ligger Bamble kommune under anbefalt bemanning i forhold til dagens norm.

Tilskuddene de private barnehagene i kommunen mottar ligger i tillegg under nasjonal sats. Dette igjen gjør det svært krevende å få på plass nødvendig bemanning som skal sikre kvalitet og oppfølging til Birk og de andre barna i de private barnehagene i kommunen, men også resten av landet.

PBL uttaler at det er positivt at regjeringen nå har gitt et ekstra tilskudd til utvalgte barnehager som skal sette dem i stand til å innfri bemanningsnormen innen fristen. Men de påpeker samtidig at det fremdeles går over 60 000 barn i barnehager som ikke mottar ekstra midler. Dette truer både kvaliteten i og fremtiden for barnehagene det gjelder.

Like mye verdt

Birk og resten av barna i landets private barnehager er nemlig nøyaktig like mye verdt som andre barnehagebarn.

Jeg sender derfor herved en bønn til regjeringen og landets nasjonalforsamling på vegne av Birk som representerer et av barna i den private barnehagesektoren.

Birk og mitt største ønske er at dere sørger for at alle barnehager settes i stand til å innfri nye krav til bemanning. Vi ber dere om å øke potten for ekstra tilskudd slik at også barnehagene som ikke har fått ekstra tilskudd, får finansiering for ny bemanningsnorm.

Vi mener at alle barn uten tvil fortjener et godt tilbud i sin barnehage, uavhengig av størrelse på barnehagen, om de går i privat eller offentlig barnehage eller hvilken kommune barnehagen befinner seg.

Vi ber dere sørge for at den systematiske forskjellsbehandlingen av barn som Birk opphører, og at dere sikrer full finansiering av bemanningsnormen for alle barn i alle barnehager, før fristen for innføring går ut 1. august i år. Birk og resten av barna i landets private barnehager er nemlig nøyaktig like mye verdt som andre barnehagebarn.

Så dersom dere er enige så ber vi om at dere også behandler dem på lik linje, det skulle vel bare mangle?

Innlegget ble opprinnelig publisert på Facebook - les det her.

Powered by Labrador CMS