– Vi har laget rådene slik at hele avdelingen skal få lov til å være til stede på avslutningen samtidig, sier avdelingsdirektør for Barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen.
– Vi har laget rådene slik at hele avdelingen skal få lov til å være til stede på avslutningen samtidig, sier avdelingsdirektør for Barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen.

Gir råd for sommeravslutninger

Helsemyndighetene har kommet med egne råd for gjennomføring av sommeravslutninger i barnehager og skoler. – Hele barnehagekohorten og et nødvendig antall voksne kan samles til avslutning, sier Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg forstår godt at både barn, foreldre, elever og ansatte ønsker å ha en avslutning etter enda et krevende barnehage- og skoleår. Spesielt dem som nå går sitt siste år i barnehagen eller skolen, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Helsemyndighetene har nå publisert råd på sine nettsider om hvordan sommeravslutninger i barnehage og skole kan arrangeres innenfor dagens regler.

Avslutninger for barnehageavdelinger eller skoleklasser regnes normalt som en privat sammenkomst på offentlig sted der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute. Barn fra samme barnehagekohort kan samles til avslutning med et nødvendig antall voksne til stede, selv om det totalt blir flere personer enn antallet som er nevnt over. Det opplyser avdelingsdirektør for Barne- og ungdomshelse, Ellen Margrethe Carlsen, til barnehage.no.

– Vi har laget rådene slik at hele avdelingen skal få lov til å være til stede på avslutningen samtidig, sier hun.

Her er rådene for barnehage og barneskole:

  • Hele kohorten fra barnehage eller barneskole kan samles til egen avslutning for barna og med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn.
  • Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man også velge å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt sted utendørs, hvert sitt klasserom m.v.).
  • Lærer eller ansatte som normalt er sammen med barna kan også regnes med som en del av kohorten.
  • På gult nivå utgjør hele avdelingen eller klassen en kohort og kan samles. På grønt nivå er det ikke kohortinndeling, men hele avdelingen eller klassen kan likevel samles på lik linje med på gult nivå.

    Helsemyndighetene understreker at kommuner som har høyt smittenivå, kan ha strengere lokale regler enn de nasjonale. Man oppfordres derfor til å sjekke kommunens nettside for hvilke regler som gjelder i kommunen.

Se flere råd for sosiale sammenkomster på helsenorge.no.

Powered by Labrador CMS