DEBATT

Det vil være vanskelig for barnehagepersonalet å skape en trygg tilvenning for de yngste barna, dersom det ikke finnes nok fagkompetanse i personalet, skriver student Annbjørg Omdal. Foto: Getty Images/privat
Det vil være vanskelig for barnehagepersonalet å skape en trygg tilvenning for de yngste barna, dersom det ikke finnes nok fagkompetanse i personalet, skriver student Annbjørg Omdal. Foto: Getty Images/privat

Personalet som skal arbeide med de yngste barna bør håndplukkes

For å sikre de yngste barna et trygt møte med barnehagen, må de voksne være rustet med god faglig kompetanse.

Publisert

Gjennom en treårig barnehagelærerutdanning har jeg opparbeidet meg mye kunnskap, og fått en forståelse for hvor viktig voksenrollen er i møte med de yngste barna i barnehagen. De første leveårene hos barn danner grunnlaget for all videre utvikling, og vi voksne må derfor forstå det viktige ansvaret det innebærer å ivareta de yngste barna i barnehagen.  

Gjennom ulike praksisperioder har jeg møtt fantastiske voksne som sitter på mye fagkompetanse, og som klarer å skape en trygg tilværelse for de yngste barna. Samtidig har jeg også fått møte voksne som mangler nødvendige fagkompetanse, og som ikke klarer å fange opp de yngste barnas behov for trygghet.

I august iverksettes den nye pedagognormen, hvor hensikten er å styrke fagkompetansen i norske barnehager. Samme måned starter barnehageåret opp, og en sårbar tilvenningsperiode er i vente for mange barn. For å møte barns behov i en vanskelig tilvenningsperiode er det viktig at personalet som møter dem har nødvendig relasjons- og tilknytningskompetanse. Forskning forteller om betydningen av sensitive voksne som kan inngå i gode relasjoner, som avgjørende for at de yngste skal kunne oppleve barnehagen som et trygt sted.

Det vil være vanskelig for barnehagepersonalet å skape en trygg tilvenning for de yngste barna, dersom det ikke finnes nok fagkompetanse i personalet.

Forskning forteller om betydningen av sensitive voksne som kan inngå i gode relasjoner, som avgjørende for at de yngste skal kunne oppleve barnehagen som et trygt sted.

Det er særlig viktig at et lite barn har utviklet en god relasjon til en eller flere i personalet, før foreldrene slutter å være tilstede under tilvenningen. Blir barnet da møtt av voksne som ikke har tilstrekkelig relasjons- og tilknytningskompetanse, vil man risikere at det ikke blir oppdaget om barnet faktisk har utviklet en trygg relasjon til en voksen i barnehagen, før man ser på tilvenningsperioden med foreldrene tilstede, som ferdig.

Ved innføringen av pedagognormen vil fagkompetansen i barnehagen forhåpentligvis styrkes, slik at personalet som skal skape en trygg tilvenning for de yngste barna, er rustet til dette.

Powered by Labrador CMS