Småbarnsmødre jobbet mindre etter at satsen for kontantstøtte økte

I 2017 økte satsene for kontantstøtte for ettåringer fra 6000 kroner i måneden til 7500 kroner i måneden. Det skjedde etter regjeringens budsjettforhandlinger med Kristelig Folkeparti (KrF), skriver Dagsavisen.

En ny NAV-analyse ser på hvordan økningene i satser har påvirket avtalt arbeidstid og sannsynligheten for å stå i jobb etter fødsel.

Stadig færre mottar kontantstøtte, og bruken av ytelsen er størst blant foreldre født i ikke-vestlige land, skriver Nav.

Analysen viser at småbarnsmødre etter satsøkningen i 2017 i snitt  jobber 1,4 time mindre i måneden. Sannsynligheten for å stå i jobb etter fødsel har derimot i liten grad blitt påvirket.

– Resultatene i analysen tyder på at satsøkningen i 2017 i liten grad har påvirket sannsynligheten for å stå i arbeid blant foreldre med barn i kontantstøttealder. Dette gjelder også foreldre som er født i ikke-vestlige land. Derimot finner vi at småbarnsmødre i gjennomsnitt har redusert avtalt arbeidstid med 1,4 timer per måned, noe som tilsvarer i underkant av 500 fulltidsstillinger blant mødre i kontantstøttealder, sier forsker Magne Sortland i Kunnskapsavdelingen i NAV til Nav.no. Han har skrevet analysen.

 
Powered by Labrador CMS