Slakter oppfølging av overgrepsdømte

«Så omfattende systemsvikt at vi kaller det svik mot barna», konkluderte Regjeringens barnevoldsutvalg etter å ha gransket 20 saker hvor barn var utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I en sak i Aftenposten sier sier Ann-Kristin Olsen, leder for Regjeringens barnevoldsutvalg, at sikkerheten til de framtidige ofrene, barna, må veie tyngre enn hensynet til dem som har sonet. 

Rapporten avdekker en rekke kritikkverdige forhold: Risiko og gjentakelsesfare for overgrepsdømte vurderes ikke godt nok før løslatelse fra fengsel, barneovergripere blir ikke fulgt opp godt nok under eller etter soning, og at Norge mangler tiltak for å forebygge overgrep.

Utvalget foreslår nå flere tiltak for dømte barneovergripere: Forbud mot å oppholde seg på steder som lekeplasser, skoler og barnehager. Forbud mot å engasjere seg i aktiviteter med barn. I særlig alvorlige tilfeller: fotlenke eller flytting, og kommunikasjonskontroll og hemmelig ransaking, skriver Aftenposten. 

 

Powered by Labrador CMS