Sjefen for barnehagebyggene i Oslo går av

Det er enighet mellom styret i det kommunale foretaket Omsorgsbygg og Omsorgsbyggs adm. dir. Per Morten Johansen om at han fra 16. november i år fratrer sin stilling, heter det i en pressemelding fra Omsorgsbygg Oslo KF, som bygger, forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale bygg som blant annet barnehager i Oslo.

Kommunerevisjonen la nylig frem en rapport om kritikkverdige forhold knyttet til ansettelser i foretaket. Per Morten Johansen ba om samtaler med styret. Denne dialogen er nå sluttført og det er inngått en avtale. Fra nyttår vil Johansen etter nærmere avtale få nye oppgaver i Oslo kommune. Nytt arbeidssted vil bli avklart innen 1. januar 2019.

Powered by Labrador CMS