Jeanette Andrea Mikalsen studerer ved Politihøgskolen og har datteren Isa Andrea som går i SiO barnehage Eilert Sundt på Blindern.
Jeanette Andrea Mikalsen studerer ved Politihøgskolen og har datteren Isa Andrea som går i SiO barnehage Eilert Sundt på Blindern.

– Uten studentbarnehagen hadde studiehverdagen blitt vanskeligere

Utvidet åpningstid og eksamensgaranti er bare to av mange tilbud Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus tilbyr studenter med barn.

Publisert Sist oppdatert

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har drevet barnehager i over 60 år og er fremdeles en bidragsyter til at studentforeldre i og rundt hovedstaden kan få en travel studiehverdag til å gå opp.

Ordninger som eksamensgaranti, utvidet åpningstid, lørdagsåpen barnehage og løpende opptak, skal gjøre det enklere for studenter med barn å fullføre studiene på normert tid.

– Det har blitt strengere krav i forhold til studieprogresjon, så derfor er det desto viktigere at vi har tilbud som kan være med på å hjelpe studentforeldrene, sier Dordi Sylte som er leder for SiO Barnehage.

Lange tradisjoner

Den aller første SiO-barnehagen, Studentenes småbarnstue ved Solli plass, ble startet opp allerede i 1952, etter initiativ fra en gruppe professorfruer som så behovet for et barnehagetilbud slik at kvinnelige studenter som hadde fått barn kunne fortsette studiene sine når de kom tilbake til universitetet etter krigen. Siden den gang har barnehagedrift vært en del av studentsamskipnadens oppgaver under mottoet «lik rett til utdanning».

I dag består SiO Barnehage av 11 barnehager med om lag 600 barnehageplasser. Og de strekker seg langt for å hjelpe studentforeldrene når de trenger det, også dersom barnet blir sykt på eksamensdagen.

– Hvis barnet plutselig er dårlig den dagen eksamen skal avlegges kan foreldrene kontakte barnehagen og så vurderer de ansatte om barnet skal få komme i barnehagen. Hvis det ikke går ut fra sykdommens art, rykker to i personalet ut til hjemmet den dagen slik at foreldrenes studieprogresjon ikke skal stoppe opp. For det kan dreie seg om et helt semester tapt for studenten, forklarer Sylte.

– Vi har også lørdagsåpen barnehage, én lørdag i måneden og hyppigere i de travleste eksamensperiodene på høsten og på våren slik at studentene kan få en ekstra lesedag, legger hun til.

– En trygghet

Blant studentforeldrene som benytter seg av studentbarnehagetilbudet er Jeanette Andrea Mikalsen. Hun og samboeren har datteren Isa Andrea på to år som går i SiO barnehage Eilert Sundt på Blindern.

– For oss betyr studentbarnehagen veldig mye siden vi ikke har familie i Osloområdet som kan hjelpe til, sier Mikalsen som studerer ved Politihøgskolen.

For henne og samboeren har muligheten for utvidet åpningstid i barnehagen kommet til nytte.

– Nå skal jeg være et helt år i praksis og går inn i en hundre prosent turnus, så de dagene vi ikke får det til å gå rundt er det greit at vi kan søke om utvidet åpningstid, for eksempel at barnehagen åpner litt tidligere, forteller politistudenten.

Hun har så langt ikke hatt behov for å benytte seg av eksamensgarantien, men synes det er betryggende å vite at tilbudet er der.

– Jeg har erfart at unger er ganske mye syke når de begynner i barnehagen, så det er en trygghet for min del å vite at jeg fortsatt kan dra på eksamen selv om datteren min blir syk på eksamensdagen, sier Mikalsen.

Arena for å knytte vennskap

Tidligere var det krav om at begge foreldrene måtte være studenter for å få plass i en SiO-barnehage, men i dag holder det at kun én av foreldrene er student. Og når foreldrene er ferdige med å studere, kan barnet fortsette i barnehagen frem til skolestart.

– Når man er ferdig med å studere er det mye som skal skje og da er det en trygghet at man fortsatt kan ha barnet i den samme barnehagen, sier leder for SiO Barnehage, Dordi Sylte.

I SiO-barnehagene går det mange barn av studenter som kommer fra andre landsdeler og barn av internasjonale studenter. Derfor kan barnehagene også være viktige arenaer hvor foreldrene kan utvide sitt sosiale nettverk, mener Sylte.

– Barnehagene arrangerer jevnlig foreldrekaffe på ettermiddagen og lignende, så barnehagen blir en arena hvor foreldre kan knytte kjennskap og vennskap. Det bærer også ofte frukter når det gjelder barnepass utenom barnehagetid, for nettverket er vanligvis ikke så stort for de fleste som kommer utenbys fra, sier lederen for SiO Barnehage.

Helt avgjørende

Datteren til Jeanette Andrea Mikalsen har gått i barnehage i litt over ett år og studenten er veldig fornøyd både med barnehagen og ordningene som skal hjelpe studentforeldre i en hektisk hverdag.

– Hvordan hadde studiehverdagen vært uten studentbarnehagen?

– Det hadde vært veldig vanskelig. Jeg vet ikke om jeg kunne ha tatt den utdanningen jeg tar nå med tanke på at det er så mye praksis, sier studenten.

Ordninger som utvidet åpningstid, eksamensgaranti og lørdagsåpen barnehage i de travleste eksamensperiodene, gjør det litt lettere å være student når man har barn, mener Mikalsen.

– Det er litt mer utfordrende å studere når man har barn, så det er kjempebra at dette tilbudet finnes, avslutter studentforelderen.

Powered by Labrador CMS