Ski kommune har innført nye rutiner for barn som sover i barnehagene. Reglene gjelder både private og kommunale barnehager.
Ski kommune har innført nye rutiner for barn som sover i barnehagene. Reglene gjelder både private og kommunale barnehager.

Skjerper rutinene: Nå skal alle som sover i vogn ha sele

Ski kommune tar grep for å bedre sikkerheten knyttet til soving i barnehagen, og har laget nye, felles regler for barnehagene.

Publisert

Det tragiske dødsfallet i Bergen i januar, der en ett år gammelt gutt døde etter å ha blitt hengende fast i en snor i barnevogna mens han sov, er bakteppet for at Ski kommune har innført nye rutiner for barn som sover i barnehagene. Reglene gjelder både private og kommunale barnehager.

– Dette tilsynet er ikke iverksatt på grunn av klager, bekymringsmeldinger eller konkrete episoder i Ski kommune, men vi ønsker å være føre var i forhold til den tragedien som skjedde i Bergen. Samtidig var det en hendelse med en rev i en barnehage i Finnmark, sier barnehagekonsulent Ketil Aldrin i Ski kommune til Østlandets Blad.

Etter å ha gått gjennom rutinene i samtlige barnehager i kommunen, har han nå sendt et brev med nye, felles rutiner. Endringene skal tre i kraft umiddelbart. I de nye reglene står blant annet, ifølge avisen: 

  • Barn kan sove i vogn kun i skur som er beregnet og godkjent for opphold, og som har godkjent rømningsvei. Slike skur må ha utlufting og må kontrolleres for temperatur både sommer og vinter.
  • Barn som skal sove i vogn, skal ha sele. Dersom foreldrene ikke ønsker sele på barnet, skal barnet sove på madrass eller i seng inne.
  • Vogner må ikke plasseres slik at rømningsveier blir blokkert, eller at rømning blir hindret på annen måte.

Aldrin sier også at gode rutiner og retningslinjer alene ikke er noen garanti for barnas sikkerhet eller for at ulykker ikke skjer.

– Det vil alltid kunne forekomme menneskelig svikt. Vi ber derfor barnehagene være nøye med å lære opp alle ansatte og vikarer, slik at sikkerheten rundt barn som sover, er best mulig til en hver tid, oppfordrer Ketil Aldrin i brevet til barnehagene.

I tillegg er det satt i gang en arbeidsgruppe som skal utarbeide nye, felles rutiner for barnehagene i Ski.

Powered by Labrador CMS