Terje Svensson er Kvalitet- og miljøsjef i Lekolar, en av leverandørene som selger de svært populære vegghengte bordene. Han forteller om flere skrekkeksempler fra barnehager der sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt.
Terje Svensson er Kvalitet- og miljøsjef i Lekolar, en av leverandørene som selger de svært populære vegghengte bordene. Han forteller om flere skrekkeksempler fra barnehager der sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt.

– Kan skje alvorlige ulykker hvis man ikke har gode nok rutiner

Det vegghengte bordet er svært populært i barnehagene. – Men følger man ikke instruksjonene kan det skje alvorlige ulykker, sier Terje Svensson hos en av leverandørene.

Publisert Sist oppdatert

Han er bekymret etter å ha besøkt opp mot hundre barnehager det siste året, og sett på nærmere 300 vegghengte bord av ulik fabrikat.

– Rundt to av fem i de barnehagene jeg har besøkt har avvik i henhold til våre instruksjoner. Det oppleves alvorlig.

Det vegghengte bordet finnes i en lang rekke barnehager over hele landet. Terje Svensson er Kvalitet- og miljøsjef, og ansvarlig for miljø, kvalitet og sikkerhet i Lekolar AS, som selger mange av disse bordene. Han anslår at det finnes et sted mellom to og tre tusen slike bord i norske barnehager.

Skrekkeksempel 1: Skruer på vei ut. – Mest sannsynlig grunnet slitasje og eller at gjenstander kommer i klem mellom bord og veggplate, sier Svensson.
Skrekkeksempel 1: Skruer på vei ut. – Mest sannsynlig grunnet slitasje og eller at gjenstander kommer i klem mellom bord og veggplate, sier Svensson.

– Det er veldig populært, spesielt fordi det er plassbesparende. Monterer man det riktig og sørger for godt og riktig vedlikehold er det et veldig nyttig møbel som barnehagene er veldig glade i. Samtidig ser vi at det er utfordringer knyttet til bruken av det.

Han nevner at det er varierende bevisstgjøring på drift, vedlikehold, tilsyn og risiko knyttet til bruk av bordene. Bevegelige deler er delvis utslitt, hydrauliske stag som skal bremse bordets fall mot gulvet er uten effekt, låser er løse eller kan enkelt «avlåses» og skruer til hengsler har falt ut eller er løse. I tillegg observeres det deformasjoner mellom bord og vegg som følge av at gjenstander kommer i klem når bordet løftes til vegghengt posisjon.

– Det erfares også at enkelte barnehager har avdelinger der personalet som bruker bordet ikke er kjent med FDV-dokumentet som er signert av innkjøper ved anskaffelsestidspunktet, sier han.

Alvorlig ulykke

Høsten 2016 gikk det veldig galt. Da falt et vegghengt bord ned på en fire år gammel gutt. Han ble alvorlig skadd. I kjølvannet av ulykken, som skjedde i en barnehage på Sotra, fikk blant annet samtlige barnehager i Bergen oppfordring om å sikre bordene grundig. I enkelte barnehager ble også de populære bordene fjernet.

Skrekkeksempel 2: Manglende hydraulisk stag. – Hydraulisk stag er fjernet, gjenstående stag er helt uten effekt. Bordet vil falle rett i gulvet uten bremsende effekt.
Skrekkeksempel 2: Manglende hydraulisk stag. – Hydraulisk stag er fjernet, gjenstående stag er helt uten effekt. Bordet vil falle rett i gulvet uten bremsende effekt.

– Det har også skjedd mindre alvorlige ulykker med denne typen bord. Men hendelsen i 2016 førte til at vi ikke selger disse bordene uten at innkjøper eller styrer skriver under på at de har lest våre råd og anbefalinger med bruk, montering og vedlikehold av bordet, sier Svensson.

Han forteller også at bordet har gått gjennom grundige undersøkelser med tanke på å dokumentere at det er trygt å bruke i barnehager.

– Kvalitet, miljø og sikkerhet er avgjørende parametere for oss, og til tross for at dette er et utrolig fint og praktisk bord er det viktig for oss at dette selges med forsikring om at kjøper har kunnskap om montering, oppheng og bruk, og kjenner hvor viktig det er å vedlikeholde et slikt bord når det er i bruk.

– Får vondt i magen

Samtidig er det ikke alle som tar risikoen inn over seg. Svensson forteller om grelle eksempler.

– Jeg har vært i barnehager der bordet har hengt etter noen få skruer, og der resten av skruene har løsnet. Det er sånt jeg får vondt i magen av, sier han, og fortsetter:

– Bordet er utstyrt med hydrauliske stag, og jeg har sett mange eksempler på at de ikke fungerer. Eldre bord har også en annerledes låsmekanisme. De kan bestå av enkle hasper, som barn kan avlåse. Jeg har sett noen skrekkeksempler der skruene er på vei ut av veggene, eller at man ikke er nok oppmerksomme på at bordet må låses av. Det er en del ting å passe på.

Skrekkeksempel 3: Lås. – Lås som enkelt frigjør bordet. Ved å riste bordet kan låsen også frigjøres.
Skrekkeksempel 3: Lås. – Lås som enkelt frigjør bordet. Ved å riste bordet kan låsen også frigjøres.

Han forteller om det han opplever er en vanlig utfordring i barnehagene:

– Kontrollrutinene innendørs er ikke på stell. Veldig ofte er alt i orden når det kommer til sikkerheten utendørs, mens inne oppleves det som at det ikke er så nøye.

Svensson oppfordrer barnehageansatte til å stille seg noen enkle spørsmål knyttet til sikkerheten også inne i barnehagen. Hva galt kan skje, hvor ofte kan det skje og hva er konsekvensen av at det skjer? Hvis et barn klatrer opp på ordet, og et annet er under. For eksempel.

– Alt som henger på en vegg, og som har bevegelige deler, er det knyttet risiko til. Begynner man å tenke over det, kan det hende man får seg en a-ha-opplevelse.

Sendte nye låser

I 2016 sendte Lekolar ut brev til barnehager som hadde kjøpt bord av eldre type, med en oppfordring om å bytte låser. De sendte også ut nye låser til noen av barnehagene.

– Likevel opplevde vi eksempler der låsene ble lagt i en kasse på kontoret. Bevisstheten rundt dette er ikke helt på topp alle steder. Det er litt av utfordringen: Mange tar ikke risikoen på alvor.

Skrekkeksempel 4: Klinkekule i klem. Store krefter kan føre til at hengsler eller andre vitale deler løsner.
Skrekkeksempel 4: Klinkekule i klem. Store krefter kan føre til at hengsler eller andre vitale deler løsner.

Svensson er klar på at han ikke vil svartmale situasjonen. I de fleste barnehagene som bruker bordet er det montert riktig - og trygt.

– Når instruksjonene følges og internkontrollrutinene er på plass, er det også viktig at man er like bevisst når det kommer nye ansatte.

Han forteller at han ofte er ganske streng når han er ute i barnehagene.

– Jeg er i alle fall ganske tydelig på at de må ha gode rutiner på dette. Noen blir skremt og gjør endringer med en gang, mens andre ikke bryr seg like mye, sier han, før han avslutter:

– Jeg skjønner jo at dette kanskje ikke er helt fremst i pannen hos alle i en hektisk barnehagehverdag. Samtidig er det ikke så mye som skal til for å minimere risikoen betydelig.

Powered by Labrador CMS