1. november inviterer Espira til forskningskonferanse. Fag- og utviklingssjef Mari Fagerheim (nede til venstre) forteller om programmet, som blant annet består av prosjektleder Elisabet Solheim Buøen fra Trygg før 3 (øverst til venstre), PHD-stipendiat DMMH/NTNU Pia Paulsrud som skal snakke om KUMBA og universitetslektor Tone Rove Nilsen ved UiS som har forsket på lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen i GoBaN-prosjektet.
1. november inviterer Espira til forskningskonferanse. Fag- og utviklingssjef Mari Fagerheim (nede til venstre) forteller om programmet, som blant annet består av prosjektleder Elisabet Solheim Buøen fra Trygg før 3 (øverst til venstre), PHD-stipendiat DMMH/NTNU Pia Paulsrud som skal snakke om KUMBA og universitetslektor Tone Rove Nilsen ved UiS som har forsket på lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen i GoBaN-prosjektet.

Serverer lett tilgjengelig forskning om kvalitet i barnehagen

– Kvalitet i barnehagen er et utrolig viktig tema som vi i Espira jobber svært mye med, og er opptatt av å løfte til hele sektoren.

Publisert Sist oppdatert

Det sier fag- og utviklingssjef i Espira Mari Fagerheim i anledning at barnehagekjeden inviterer til forskerseminar for alle som jobber med barnehage til daglig.

– Enten man jobber på nasjonalt nivå, er eier, leder eller pedagog. Vi håper spesielt at så mange som mulig som jobber direkte med barna kan komme, men vet jo også at det er de som gjerne har størst utfordringer med å komme fra.

Seminaret går av stabelen 1. november, på Litteraturhuset i Oslo.

– Det forskes mye på kvalitet i barnehagen i Norge, men vi i Espira savner en arena der forskning når barnehagesektoren direkte. Forskermiljøene arrangerer store forskerkonferanser seg imellom, men kunnskapsdelingen når ofte ikke de som jobber med barna i barnehagen. Det vil vi gjøre noe med.

Presenterte resultater

Sammen med forskningsprosjektet KUMBA (Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen), og Espiras fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud, som akkurat nå har permisjon for å gjennomføre en doktorgrad, gjestet hun nylig forskningskonferansen EECERA i Portugal. Der la KUMBA-prosjektet fram foreløpige resultater. KUMBA-prosjektet har blant annet videreutviklet og forsket på Espiras eget kvalitetsvurderingsverktøy, Espira BLIKK.

Programmet

Kunnskapsoppsummering om kvalitet i barnehagen 2010-2021 

Anne Kristin Andersen, universitetslektor, UiS

Lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen. 

Tone Rove Nilsen, universitetslektor, UiS

Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen (KUMBA). 

Laila Flormælen, Høgskolelektor, DMMH

Barns trivsel - et viktig kvalitetskjennetegn. Barnehagelæreres erfaringer med å bruke et samtaleverktøy for å vurdere barnas trivsel i barnehagen. Pia Paulsrud, PHD-stipendiat DMMH/NTNU

Trygg før tre – Kvalitetsutvikling i barnehagen. 

Elisabet Solheim Buøen, psykologspesialist/prosjektleder (RBUP) 

Praksiserfaring med kvalitetsvurdering. 

Kari Olafsen Aunet, enhetsleder for barnehage i Levanger kommune.

– Da snakket vi om at det er litt synd at forskerne er flinke til å formidle til hverandre, men det er ikke gitt at det når oss andre i sektoren når det arrangeres forskningskonferanser. Det er ofte både relevante og spennende prosjekter som pågår, med kunnskap som ikke alltid er like tilgjengelig. Målet vårt er å samle noe av den mest aktuelle forskningen som pågår nå, og formidle det på en forståelig måte. At vi er partnere i Kumba gjør det også naturlig å lage en arena for å formidle denne forskningen.

– Dere har flere høyt utdannete i Espira, i tillegg til doktorgraden som nå er på trappene. Er det vanlig at en kjede som deres har såpass høy kompetanse innad?

– Det er viktig for oss å ha god barnehagefaglig kompetanse, og å drive forskningsbasert praksis. Vi kaller oss kunnskapsbarnehagen, og det handler ikke om barnas læring, men at vi mener kunnskap og kompetanse gir kvalitet i barnehagene.

– Har dere arrangert tilsvarende arrangement tidligere?

– Vi har arrangert frokostseminarer der vi har snakket om kvalitetsverktøyet vårt, og der vi har hatt gjester som har snakket om ulike tema. Men vi har ikke arrangert et rent seminar som dette før, sier Fagerheim.

– På hvilken måte skiller denne konferansen seg fra for eksempel barnehageforskningskonferansen til Barnkunne/Filiorum, som arrangeres i slutten av oktober?

– Det vi har gjort er å prøve å samle spennende prosjekter som skal presenteres på ganske kort tid; i løpet av to og en halv time håper vi å gi et innblikk i spennende forskning som har pågått de siste årene, og som pågår akkurat nå. Vi har bedt innlederne tenke på hvem som er publikum. Og så håper vi at sammensetningen bretter ut kvalitet på en forståelig måte for tilhørerne.

Innblikk i store prosjekter

Invitasjonene sendes til myndigheter, barnehageeiere, styrere, pedagoger og studenter i Oslo og omegn. I løpet av formiddagen får tilhørerne innblikk i flere av de største forskningsprosjektene på kvalitet i barnehage som er gjort de siste årene: GoBaN, Trygg før tre og KUMBA.

Høgskolelektor Laila Flormælen fra DMMH skal snakke om kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen. 

– KUMBA har partnere fra praksisfeltet, både Levanger kommune og Espira.  M’en i KUMBA står for medvirkning. I denne sammenhengen innebærer det at medforskerne aktivt deltar i utviklingen av kvalitetssystemet som skal være utbyttet av prosjektet. Slike samarbeidsprosjekter mellom forskningen og praksisfeltet utvikler både kompetansen hos barnehagene som deltar, og det bidrar til praksisnær forskning, sier Fagerheim. 

Mens Pia Paulsrud skal snakke om barnehagelæreres erfaringer med å bruke et samtaleverktøy for å vurdere barnas trivsel i barnehagen, og enhetsleder for barnehage i Levanger, Kari O. Aunet, skal fortelle om hva det betyr for praksisfeltet å være partner og medforsker i et forskningsprosjekt.

– Det er spennende å knytte dette opp mot kunnskapsoppsummeringen som skal presenteres av universitetslektor Anne Kristin Andersen ved UiS. Der har forskerne samlet det som er gjort av forskning på kvalitet i barnehager i Norge gjennom en 12-årsperiode, og sett på i alt 97 studier publisert i perioden 2010-2021.

Ulike innfallsvinkler

I tillegg skal Tone Rove Nilsen presentere fra sitt doktorgradsarbeid der hun så på utvalg og tilgjengelighet av lekemateriell og barns lekemuligheter i det fysiske innemiljøet i barnehagen. 

– Nilsens prosjekt var tilknyttet forskningsprosjektet GoBaN, som undersøkte kvaliteten i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen.

Mens prosjektleder Elisabet Solheim Buøen skal presentere noe av forskningen fra Trygg før 3 (2017-2021), som hadde som hovedmål er å fremme god barnehagekvalitet for ett- og to-åringer gjennom å fokusere på positivt samspill mellom ansatte og barn i vanlige hverdagssituasjoner. 

Vil vekke interesse

– Jeg tenker at dette er smakebiter på forskning som kan vekke en interesse og et ønske om å finne ut mer, og ta med seg inn i barnehagen og snakke om hva disse funnene betyr for egen praksis. Hvordan ser det ut hos oss, reflektere over forskning, og ulike perspektiver av kvalitet. For eksempel at det også er viktig å få fatt på barnas perspektiver på kvaliteten i barnehagen. Vi håper det inspirerer til å gå videre inn og dypdykke i kunnskapen som man får en smakebit av her, sier Fagerheim, og legger til:

– Nå håper jeg bare at vi får fylt opp alle plassene og at sektoren i Oslo ser at dette er en fin anledning til å bli oppdatert.

 

 

Powered by Labrador CMS