- Barns immunforsvar er ikke fullt utviklet, og de blir derfor lettere syke enn voksne, sier seniorrådgiver Randi Edvardsen i Mattilsynet.
- Barns immunforsvar er ikke fullt utviklet, og de blir derfor lettere syke enn voksne, sier seniorrådgiver Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Usikker på matservering? Her er veilederen for mat i barnehagen

Korona smitter ikke gjennom mat, men hygiene er viktigere enn noen gang. Derfor har Mattilsynet laget en ny veileder om trygg mat i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Smittevern og hygiene har preget hverdagen for oss alle de seneste månedene, også for de 275 000 barna som daglig går i en av våre 5700 barnehager. Selv om smittevernveilederen nå er tydelig på at barnehagene kan servere mat, er det mange som fremdeles sverger til matpakka.

Seniorrådgiver Randi Edvardsen i Mattilsynet er like tydelig:

- Barnehagene kan servere mat. Mattilsynet har en egen side om korona, og der er vi gjennomgående tydelig på at viruset ikke smitter gjennom mat. Men: Som alltid når man serverer mat, er hygiene viktig. I denne tiden er jo håndvask blitt enda viktigere, sier hun.

Nå har Mattilsynet for første gang utarbeidet en nasjonal veileder for matservering i barnehager. Veilederen «Trygg mat i barnehager» retter seg mot barnehager, men også ansvarlige for SFO og ansvarlige for familiebarnehager i private hjem vil ha nytte den. For familiebarnehager i private hjem er det egne regler for lokaler. Det viktigste for alle bedrifter er å tilpasse mathåndteringen til det kjøkkenet de har, er oppfordringen.

- Får dere mange spørsmål om dette fra barnehagene?

- Jeg har ikke full oversikt over spørsmålene som avdelingene har fått, men jeg vet at en del av avdelingene våre har hatt ulike former for digital veiledning og webinarer for å gjøre barnehagene kjent med veilederen.

I veilederen er det informasjon fra Mattilsynet om:

  • Gode arbeidsrutiner for tillaging, oppbevaring og servering av mat
  • Krav til kjøkkenpersonalet
  • Krav til innredningen i kjøkkenet
  • Internkontroll og rutiner

- Barns immunforsvar er ikke fullt utviklet, og de blir derfor lettere syke enn voksne. Enkelte matbårne smittestoffer, som vanligvis ikke gir alvorlig sykdom hos friske personer, kan dermed få alvorlige konsekvenser for personer med lavt immunforsvar, slik som barn, sier Edvardsen, og fortsetter:

- Alle som serverer mat, har ansvar for at den er trygg å spise. I tillegg må dere ta hensyn til allergier.

Edvardsen forteller at det på Matportalen finnes flere råd om enkeltprodukter.

- Der finner man blant annet en side med advarsler - med produkter man bør unngå, eller bare spise små mengder av. Der er det også en egen side om sårbare grupper, som for eksempel barn, som kan være nyttig for barnehagene. Barn har små kropper, og er sårbare for produkter som inneholder stoffer man ikke bør få for mye av.

Her kan du lese veilederen:Powered by Labrador CMS