Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier mat i barnehagen er noe hun tar på alvor. Her er hun på besøk i Ammerudlia barnehage i en annen sammenheng.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier mat i barnehagen er noe hun tar på alvor. Her er hun på besøk i Ammerudlia barnehage i en annen sammenheng.

– Spørsmålet om matservering bør være opp til den enkelte barnehage

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) understreker betydningen av et godt mattilbud i barnehagen - men viser samtidig til at det ikke er lovpålagt å servere barna mat.

Publisert

I en kartlegging barnehage.no har gjennomført, spurte vi samtlige av landets kommuner om barna får servert måltid i kommunens barnehager, eller om de må ha med seg matpakke. Vi fikk svar fra i alt 196 av 356 kommuner.

Undersøkelsen viser at: 

  • 83 av 196 kommuner serverer ikke mat i barnehagene som følge av pandemien
  • 90 av 196 kommuner serverer mat innenfor smittevernveilederens bestemmelser
  • 23 av 196 kommuner svarer at enkelte av de kommunale barnehagene har matservering, mens andre ikke.

– Mener statsråden det er viktig at barn i barnehagen får et mattilbud, eller er det nok at barna har med seg matpakke?

– Mat i barnehagen er noe vi tar på alvor. I den nye rammeplanen er det presisert at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og at måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner, skriver Melby i en mail til barnehage.no.

OM KARTLEGGINGEN: 

barnehage.no har spurt samtlige av landets kommuner om barna får servert måltid i kommunens barnehager, eller om de må ha med seg matpakke.

196 av 356 kommuner har svart.

  • Hvis barna har med seg matpakke til frokost, men får servert lunsj, har vi regnet det som at de får servering.
  • Hvis barna kun får frukt/grønt har vi ikke regnet det som at de får matservering.

I undersøkelsen kommer det fram at: 

83 av 196 svarer at de ikke serverer mat som følge av pandemien

90 av 196 svarer at de serverer mat innenfor smittevernveilederens bestemmelser

23 av 196 kommuner svarer at enkelte av de kommunale barnehagene har matservering, mens andre ikke.

Hun understreker samtidig at verken barnehageloven eller rammeplanen pålegger barnehagene å servere mat i barnehagen.

– Det stilles krav til kvaliteten på måltidssituasjonen og det pedagogiske arbeidet knyttet til dette, og det stilles krav knyttet til den maten som eventuelt skal tilbys av barnehagen. Men det er opp til den enkelte barnehage om barnehagen skal servere mat til barna, sier hun. 

Samtidig: 

– Hvis foreldrene pålegges å betale matpenger har de selvfølgelig krav på mat i barnehagen. Det er lettere for barnehagene som serverer mat å ivareta mandatatet i lov og rammeplan knyttet til at barna skal utvikle matglede og sunne helsevaner. Vi vet også at foreldre har ulike ressurser, noe som kan gjenspeile seg i kvaliteten på matpakkene til barna. Matservering i barnehagen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Melby ser samtidig at koronapandemien har ført til utfordringer for mange barnehager. 

– På den annen side er barnehagene ulike, de har ulike åpningstider og ulike pedagogiske opplegg som gjør andre hensyn viktigere enn å prioritere å lage mat til barna. Under korona-krisen har jeg forståelse for at en del barnehager må gjøre ulike prioriteringer. Jeg mener spørsmålet om matservering fortsatt bør være opp til den enkelte barnehage.

Powered by Labrador CMS