Læringsverkstedet DoReMi Greåker ligger 100 meter unna omsorgsboligene. Foto: Privat
Læringsverkstedet DoReMi Greåker ligger 100 meter unna omsorgsboligene. Foto: Privat

UDI om voldelige og truende asylsøkere nær barnehage: Bryter med forutsetningene

UDI godtar ikke at omsorgsselskapet Heimta AS har spredt asylsøkere som har vist voldelig eller truende atferd på ulike adresser på Østlandet, blant annet 100 meter fra en barnehage i Sarpsborg.

Publisert

Avtalen om drift av særskilt bo- og omsorgstjeneste vil derfor bli lyst ut på nytt, skriver UDI i en pressemelding.

Avtalen har en oppsigelsestid på seks måneder.

Fikk oppdraget, men spredte beboerne

Som barnehage.no skrev onsdag, er bakgrunnen for saken at Utlendingsdirektoratet (UDI) i sommer bestemte at det skulle opprettes eget mottak for asylsøkere som har vist voldelig eller truende atferd.

Selskapet Heimta AS fikk oppdraget med å bosette 15 personer på Sølvskottberget i Øyer kommune i Oppland.

Men etter at det ble problemer med byggetillatelsene, har Heimta AS spredd disse personene på selskapets øvrige institusjoner på Østlandet – blant dem en omsorgsbolig like ved DoReMi-barnehagen i et tettbygd strøk på Greåker utenfor Sarspborg.

Kan ikke akseptere

Denne uka ble det kjent at Heimta AS likevel ikke kommer til å ta i bruk boligene på Sølvskottberget og ønsker å fortsette driften i de midlertidige boligene som de bruker nå.

«Dette kan ikkje UDI akseptere, fordi det bryt med føresetnadene i avtalen som mellom anna inneber ei samla plassering av bebuarane i ein kommune. Det er heller ikkje i tråd med tilbodet som Heimta leverte i konkurranse, der dei tilbyr eit tiltak på Sølvskottberget i Øyer kommune», skriver UDI i en pressemelding.

Kastet seg under lastebil

Læringsverkstedet DoReMi Greåker ligger 100 meter unna en omsorgsbolig som huser en beboer som to ganger skal ha utøvd vold mot ansatte ved omsorgsboligene. En mor som skulle levere i barnehagen ble ved en anledning vitne til at den samme personen skal ha kastet seg under en lastebil i fart.

Overfor barnehage.no onsdag sa styreren i DoReMi Greåker, Gina Syverstadlien, at de i barnehagen ikke har opplevd noen skremmende episoder med de nye naboene.

- Vi føler oss trygge her, men vi må jo gå gjennom rutiner og beredskapsplaner slik at vi kan forsikre oss om at også foreldrene skal føle seg trygge, sa Syverstadlien.

Powered by Labrador CMS