– Vi trenger mer forskning på hvilken påvirkning og betydning sang har i skole og barnehage, sier Anne Haugland Balsnes, en av prosjektlederne for forskningsprosjektet Sangbarsk.
– Vi trenger mer forskning på hvilken påvirkning og betydning sang har i skole og barnehage, sier Anne Haugland Balsnes, en av prosjektlederne for forskningsprosjektet Sangbarsk.

– Det er mye som tyder på at sangen i barnehage og skole er truet

Et stort nasjonalt forskningsprosjekt skal kartlegge sang i skoler og barnehager.

Publisert

– Det er mye som tyder på at sangen i barnehage og skole er truet. Vår erfaring viser at sang ikke lenger har en naturlig plass i verken barnehage eller skole, men vi trenger mer dokumentasjon og kunnskap, sier Anne Haugland Balsnes, en av prosjektlederne for forskningsprosjektet Sangbarsk, i en pressemelding.

Hun står i spissen for den største innsamlingsaksjonen for barnesang siden 1970-tallet. I beste Asbjørnsen og Moe-ånd skal norske forskere  kartlegge Norges sangskatt for å dokumentere sangens stilling i norske barnehager og skoler. I tillegg skal de forske på hvordan sangen påvirker sosiale felleskap. 

Sang har tradisjonelt sett hatt en sterk posisjon i de nordiske landene, og tidligere var skolehverdagen gjennomsyret av sang.  

FAKTA OM SANGBARSK

Forskingsnettverket SANGBARSK - Sang i barnehage og skole – ble etablert 25. januar 2019.

Sangbarsk springer ut fra Universitetet i Agder og OsloMet, men omtrent alle lærerutdanningsinstitusjoner er med på dette unike prosjektet. 

Målet med prosjektene er å kartlegge sang og sangrepertoar i norske barnehager og skole.

Kartleggingen vil danne grunnlag for videre forskning, og for utvikling av sangens plass i lærerutdanningenes bachelorprogram og musikkfordypninger, og i barnehage og skole.

Prosjektet er økonomisk støttet av Kulturrådet, og starter innsamlingsarbeidet i begynnelsen av mai 2019.

I 2021 skal OsloMet lansere sang- og musikkappen Trall som en del av prosjektet.

–  Slik er det ikke lenger. I de siste læreplanene har ikke sangen fått noen særlig plass, til tross for at forskning viser at sang har en rekke positive effekter, sier Balsnes.  

For eksempel har flere studier vist at sang kan stimulere språkopplæringen, sang kan bidra til inkludering og fellesskap, og til å fremme psykisk og fysisk helse, velvære og selvfølelse både for barn og voksne. 

Balsnes peker på globalisering, teknologi og manglende kompetanse som mulige årsaker til at sangen svekkes.  

Studier viser også at mange lærere unngår å synge med barn fordi de ikke har tro på sin egen sangstemme. På sikt vil forskerne også kartlegge sang i lærerutdanningene for å finne ut om studentene utvikler «sangtrygghet» gjennom studiet.

Den eksisterende forskningen på sang er stort sett gjort på korsang.

– Vi trenger mer forskning på hvilken påvirkning og betydning sang har i skole og barnehage, sier Balsnes.  

Prosjektet vil ikke bare fortelle forskerne om sangens plass i barnehage og skole, men sangene som kommer inn gir oss et bilde av hva Norges sangskatt består i – anno 2019, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS