De siste årene har det blitt stadig flere som ønsker å ta barnehagelærerutdanning.
De siste årene har det blitt stadig flere som ønsker å ta barnehagelærerutdanning.

Samordna opptak: Fortsatt økning for barnehagelærerutdanningen

Om lag 300 flere har barnehagelærerutdanningen som førstevalg sammenlignet med i fjor.

Publisert

4 542 søkere har satt barnehagelærer på førsteplass foran vårens opptak til høyere utdanning. Det er en økning på 6,8 prosent fra i fjor, eller 291 flere søkere, viser tall fra Samordna opptak.

Dermed har det de siste fire årene vært en økning i antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningen.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

– Tidlig innsats er regjeringens viktigste tiltak i barnehage og skole. Vi må sikre at barna møter nok kvalifiserte lærere. Derfor er jeg glad for at en stor andel av søkere til lærerutdanning fortsatt ønsker å jobbe med de yngste barna, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

­De drøyt 4 500 søkerne kjemper nå om 2 702 studieplasser. Det betyr at det i år er 1,7 førstevalgssøkere per studieplass.

Nytt utdanningstilbud ga søkerrekord

Høsten 2019 starter Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim opp deltidsutdanningen Barnehagelærer med vekt på ledelse. Studieprogrammet som tilbys i Kristiansund er et samarbeid mellom DMMH og Høgskolesenteret i Kristiansund, der DMMH har det faglige ansvaret.

Det nye studiet har fått 157 søkere, noe som gir DMMH rekordhøye søkertall i 2019 til tross for at søkerantallet til campus i Trondheim er på tilsvarende nivå som i 2018.

– Vi ser fram til å kunne tilby denne barnehagelærerutdanninga i mange år framover i Kristiansund, for DMMH er det første gang vi satser på et permanent studietilbud utenfor Trondheim, sier Ingar Pareliussen, prorektor for Fou og oppdrag ved DMMH, i en pressemelding.

DMMHs to største studietilbud i Trondheim, barnehagelærerutdanning på heltid og deltid, har henholdsvis en økning og en reduksjon i søkerantall på rundt 6 prosent.

Opp ni prosent

OsloMet – Storbyuniveristetet melder om en økning på nesten 9 prosent til barnehagelærerutdanningen sammenlignet med i fjor.

Barnehagelærerutdanningen ved OsloMet havner på en 28. plass på listen over de 30 mest populære studieprogrammene, med 631 førstevalgssøkere, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Fra jevn økning, til nedgang

Totalt har 138 732 personer søkt seg til høyere utdanning innen fristen. Det tilsvarer en nedgang på 2,3 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge Samordna opptak.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte tallene fra Samordna opptak.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte tallene fra Samordna opptak.

Etter en liten nedgang i søkertallene i 2010, har det vært en jevn, kontinuerlig økning i antall søkere til høyere utdanning gjennom Samordna opptak frem til i år.

– Vi tør ikke si at dette representerer et trendbrudd. Vi har diskutert hva som kan være årsaken til nedgangen. Er det fordi søknadsfristen var midt i påsken slik at vi fikk mindre mediedekning, som igjen førte til at de som ikke riktig hadde bestemt seg ikke fikk den ekstra dytten til å gå det siste skritter? Eller er det virkelig mindre interesse for grunnutdanninger? Jeg tror vi må vente til neste år eller kanskje året etter for å lande på hva som er den virkelige bakgrunnen for nedgangen, sa seniorrådgiver i Unit, Geir Sverre Andersen, da tallene fra Samordna opptak ble lagt frem torsdag.

Nedgang for grunnskolelærerutdanningene

Mens barnehagelærerutdanningen opplever en økning i antall førstevalgsøkere, opplever grunnskolelærerutdanningene en liten nedgang på henholdsvis 0,8 prosent for 1.-7. trinn og 4,1 prosent for 5.-10. trinn. I fjor hadde disse utdanningene en økning i antall søkere sammenlignet med året før på henholdsvis 15,7 og 12,5 prosent.

– Selv om tallene er gode og søkertallene til barnehagelærerutdanningen øker mye, så skulle jeg gjerne sett at det var enda flere som ville bli lærer for de yngste elevene i skolen. Det er på 1.- 7. trinn i barneskolen hvor behovet for lærere er størst de neste årene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS