Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er bekymret for den samiske barnehagesektoren.
Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er bekymret for den samiske barnehagesektoren.

– Kompetansekrise i den samiske barnehagesektoren

– Det må gå en tydelig beskjed fra Sametingets representanter til hele samfunnet om at nå må vi alle gjør et krafttak for samiske barnehager, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Publisert Sist oppdatert

Over hele landet er det mangel på samiskspråklige pedagoger og det utdannes for få samiskspråklige barnehagelærere, noe som går utover kvaliteten på det samiske innholdet i barnehagene, skriver Sametinget i en pressemelding.

Dette blir tema for Sametingets plenum i desember.

Bakgrunnen for saken er tilbakemeldinger fra flere barnehager om store utfordringer, opplyser sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i pressemeldingen.

– Det er med stort alvor jeg løfter denne saken til Sametingets plenum. Plenum inviteres nå til å peke på strukturelle, lovmessige og innholdsmessige endringer som må skje for at vi skal løse krisen barnehagene står i, sier han.

– Står i spagat

Sametinget skriver videre i pressemeldingen at de er i dialog og følger opp flere kommuner hvor barnehagetilbudet møter utfordringer. Mikkelsen peker på at kommuner, regjering, Sametinget og statlige aktører har et stort ansvar siden dette er utfordringer som har et historisk bakteppe.

– Det samiske samfunnet står nå i spagat mellom konsekvensene av manglende utdanningstilbud og samiskspråklig kompetanse på den ene siden, og stor etterspørsel og krav fra det samiske samfunnet på den andre siden. Skal vi se dette i et historisk perspektiv så er det direkte konsekvenser av fornorskningen og etter min mening er denne kompetansekrisen en av de største utfordringene vi står overfor.

Krafttak

Mikkelsen ber Sametingets plenum være tydelige i sine forventninger, og viser til at regjeringen har lovet tiltak i Hurdalsplattformen. Her står det blant annet at regjeringen vil bidra til å utdanne flere samisktalende lærere og barnehagelærere, og opprette flere samiske barnehageplasser.

– Det må gå en tydelig beskjed fra Sametingets representanter til hele samfunnet om at nå må vi alle gjøre et krafttak for samiske barnehager. Når jeg skal møte regjering, kommuner, universiteter og høgskoler trenger jeg et sterkt mandat fra plenum om at denne situasjonen må løses nå, ikke i morgen. Regjeringen lover i Hurdalsplattformen tiltak for å forbedre situasjonen, det må plenum svare på og peke ut retningen på vegne av det samiske samfunnet, sier han.

Mikkelsen sier at samiske barn risikerer å ikke få innfridd sin rett til et barnehagetilbud som er bygget på samisk språk og kultur.

– Dette er en reell trussel for samiske barns oppvekstsvilkår. Det kan vi ikke godta, sier han.

Powered by Labrador CMS