At rein inntar bebyggelsen i Hammerfest er ikke et nytt fenomen.
At rein inntar bebyggelsen i Hammerfest er ikke et nytt fenomen.

Rein skaper frustrasjon - beiter på barnehagens lekeområde

– Det skites og det pisses. Det er ikke gunstig for noen parter, sier frustrert ordfører.

Publisert

Reinsdyr som ikke skal være i bebyggelsen i Hammerfest kommune, men som likevel kommer seg innenfor reingjerdet, har ført til stor frustrasjon blant innbyggere i Hammerfest, ifølge en artikkel hos iFinnmark (krever abonnement).

Flere har den siste tiden etterspurt handlekraft hos kommunen for å få løst situasjonen med at rein beiter i alt fra private hager til lekeområder ved skoler og barnehager, med den følge at avføring blir liggende igjen til sjenanse.

Samtidig har kommunen bare begrenset mulighet til å gjøre noe med problemet: Det er bare Statsforvalteren eller forvaltningsorganet reindriftsstyret som kan gi pålegg om å gjete dyrene, eller sanksjonere reineierne.

Ordfører Terje Wikstrøm er frustrert:

– Det skites og det pisses. Det er ikke gunstig for noen parter. Kommunens verktøy i verktøykassen er dialog, men det hjelper ikke lenger. Vi trenger hjelp. Vi kan ikke pålegge noe som helst, sier han til avisen.

Torhild Gjølme er konstituert reindriftsdirektør hos statsforvalteren i Troms og Finnmark sier i en e-post til ordføreren at man til høsten vil jobbe med konfliktsaker, deriblant rein på innmark og rein i bynære områder. Et straksvedtak om å få reinen ut av byen er ikke aktuelt, sier hun til avisen Hammerfestingen.

Powered by Labrador CMS