DEBATT

– Jeg er så utrolig sliten av et system som er så lite forutsigbart. Vi kjemper daglige kamper mot et system som ikke er godt nok, og vi kjemper daglig for det vi ønsker å stå for og for barna i barnehagen vår, skriver Runhild Skaane Raastad i Dalsbråten barnehage.
– Jeg er så utrolig sliten av et system som er så lite forutsigbart. Vi kjemper daglige kamper mot et system som ikke er godt nok, og vi kjemper daglig for det vi ønsker å stå for og for barna i barnehagen vår, skriver Runhild Skaane Raastad i Dalsbråten barnehage.

Snipp snapp snute. Er debatten om bemanning, åpningstid og finansiering ut(e)?

Da barnehagen åpnet 29. oktober 1991, sa politikeren som klipte snora blant annet: «…hvis det hadde vært opp til meg så hadde aldri denne barnehagen blitt bygd». Det er et stort spørsmålstegn ved hvordan samfunnet og politikere tenker og prioriterer rundt barnehager, skriver artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det var en gang for lenge siden noen foreldre som ikke ante sin arme råd. De hadde små barn og foreldrepermisjonene var snart ferdig. Det var ingen kommunal barnehageplass å oppdrive. Barnehageplassene var forbeholdt de få og prioritert aleneforeldre og familier med barn med spesielle behov.

Hva skulle de gjøre?

Jo, de fikk tips om Trygge barnehager, og sammen bygget de den første lille private barnehagen i Ringerike. Dalsbråten barnehage sto ferdig i 1991, over 300 foreldre søkte om få plass. 45 barn begynte i barnehagen.

Skepsis og mange rykter

Følelsene, skepsisen og ryktene rundt privat barnehage var mange. Og innbyggere rundt om kom med kommentarer som: «Det er en barnehage for kun de velstående». «Privat barnehage, det er kjempedyrt å ha barn i en sånn barnehage».

Da barnehagen åpnet 29. oktober 1991, sa politikeren som klipte snora blant annet: «…hvis det hadde vært opp til meg så hadde aldri denne barnehagen blitt bygd».

Over 400 barn og familier har begynt i Dalsbråten barnehage, og etter hvert begynt på skolen i løpet av disse årene. De som jobber i barnehagen er selve grunnpilaren i barnehagedriften, dyktige gode dedikerte ansatte er limet i barnehagen. Så en kjempestor takk til alle dere som har bidratt til at Dalsbråten barnehage er den flotte barnehagen den er.

Men det er et stort spørsmålstegn ved hvordan samfunnet og politikere tenker og prioriterer rundt barnehager.

Tøft å jobbe i barnehage

Det å jobbe i barnehage er tøft. Kravene til de ansatte er mange, og pandemien har ført til en ny barnehagehverdag hvor fokuset dessverre ikke er på pedagogikk og barn, men i stedet en kamp for å overleve dagen og beskytte hverandre.

Hva med barna oppi alt dette? I barnehagene på Ringerike er det mange barn som trenger ekstra hjelp og støtte, mange barn med språklige utfordringer og det er mange barn med kulturelle og sosiale vansker. Men det er begrenset hvor mange armer, ben og hoder vi som jobber i barnehage har.

Hvor ble debatten rundt åpningstid av, debatten rundt bemanning og finansiering av barnehagesektoren? Er den avlyst? Er vi så utslitte og handlingslammet at vi ikke orker debatten? Må barnehagene bare seile sin egen sjø?

Vi driver av gårde på en bølge av dårlig samvittighet, og en følelse av utilstrekkelighet og oppgitthet.

Tilstedeværende, kompetente voksne

Det barnehagene trenger nå er tilstedeværende, kompetente voksne som lager gode dager for hverandre og som virkelig er der til barnas beste. Og ikke minst at det er nok ansatte hele barnehagedagen. Ikke kun noen få timer midt på dagen.

For å få dette til må myndighetene på banen og ikke bare snakke det vekk. Veien å gå er handling og tidlig innsats. På hjemmesiden til Ringerike kommune som er en kommune som har satt tidlig innsats på agendaen, kan man lese side opp og side ned med høringsuttalelser og fine ord.

Men det er veldig lite fokus på hvordan dette skal finansieres. Kvalitet og gode barnehager koster penger. Ringerike kommune må sparke oppover, og debatten må inn i Storting og regjering.

Mye spennende

Tiden går jo uansett sin gang og barnehagehistorie skapes. 30 år gamle Dalsbråten barnehage har vært med på mye spennende som har skjedd i barnehagesektoren, mange bølgedaler og mange opp- og nedturer.

Fra 1990-tallet, hvor kun 20–30 prosent av alle barn gikk i barnehage, til full barnehagedekning i dag.

I 1997 ble skolestart senket fra syv år til seks år, og et helt ekstra årskull forsvant inn i skolen. Via innføring av kontantstøtte i 1998 og makspris i 2005, overføring av barnehager til Kunnskapsdepartementet i 2006, lovfestet rett til barnehageplass for alle som ønsker det i 2009, pedagognorm i 2018, bemanningsnorm i 2020 og utallige modeller for finansering av barnehager fra 2000- tallet til i dag.

Når ny pedagognormen og bemanningsnorm ble løftet fram jublet vi, men jubelen stilnet fort. Jeg er fortsatt overbevist om at myndighetene har gjort en grov regnefeil. Burde det ikke vært en pedagog i tillegg til en grunnbemanning på tre ansatte? Nå er det faktisk færre ansatte tilstede med barna i forhold til antall timer de er tilstede i barnehagen. Det var vel ikke det som var intensjonen med denne normen.

For ordens skyld: Dalsbråten Barnehage SA har aldri tatt ut en eneste krone i utbytte.

Et system som ikke fungerer godt nok

Jeg er så utrolig sliten av et system som er så lite forutsigbart. Vi kjemper daglige kamper mot et system som ikke er godt nok, og vi kjemper daglig for det vi ønsker å stå for og for barna i barnehagen vår. Jeg sier som i kjernen rundt god barneoppdragelse og som er en selvfølge for oss som daglig jobber med barn: Barnehagene og alle ansatte ønsker å bli sett, prioritert og satt pris på av dere som bestemmer over oss.

Dere fortjener en enorm bursdagsgave i form av økte bevilgninger, og flere medarbeidere. Gratulerer med dagen, alle fine folka i Dalsbråten barnehage, alle foreldre og barna, dere er gode som gull.

Powered by Labrador CMS