Eggedal barnehage ligger i tilknytning til Eggedal skole. På sikt skal mulighetene for et oppvekstsenter utredes, men enn så lenge vil ordfører Anne Kristine Norman (Sp) i Sigdal kommune strekke seg langt for å sikre videre drift av den private barnehagen.
Eggedal barnehage ligger i tilknytning til Eggedal skole. På sikt skal mulighetene for et oppvekstsenter utredes, men enn så lenge vil ordfører Anne Kristine Norman (Sp) i Sigdal kommune strekke seg langt for å sikre videre drift av den private barnehagen.

Kommunen vil ikke drive selv: Gir underskuddsgaranti til privat barnehage

Barnetallene går ned og barnehagene må snu hver stein for å berge økonomien. For Eggedal barnehage i Sigdal ble det for tøft: De bestemte seg for at nok var nok. Men nå vil kommunen stille underskuddsgaranti for å sikre driften.

Publisert Sist oppdatert

– Barnehagene våre har alltid vært private, vi har ikke hatt kommunale barnehager siden vi åpnet de første barnehagene på 70-tallet. Vi har jo spurt oss selv: Hva vil det koste å drive en kommunal barnehage? Det vet vi ikke før vi har prøvd. Men enn så lenge har vi et omforent ønske om å drifte barnehagene våre i privat regi.

Det sier ordfører Anne Kristine Norman (Sp) i Sigdal kommune.

Det betyr at både politikere, administrasjonen og barnehagen er enige: Driften av Eggedal barnehage skal fortsatt skje i privat regi. Behandlingen av saken i kommunestyret blir dermed som en formalitet å regne. Det betyr at kommunen vil dekke et eventuelt underskudd - men også at den foreldreeide barnehagen i praksis blir satt under kommunal administrasjon.

– Nå blir det i første omgang en prøveordning i tre år. Så får vi se videre.

Vanskelig høst

Ordføreren forteller om en barnehage som ligger i den ene «enden» av kommunen, med halvannen mils kjøring til neste barnehage. Fra og med i høst gikk barnetallet ned, og barnehagen reduserte fra to til én avdeling.

– De har hatt en stor overgang denne høsten. Samtidig har de snudd mange steiner hele veien, og forsøkt ulike muligheter for å spare penger, i samarbeid med kommunen. Nå betaler de blant annet husleie per barn, og ikke per kvadratmeter, forteller Norman.

Ulike tiltak til tross: Eierstyret i Eggedal barnehage ga i utgangspunktet kommunen beskjed om at det er så få barn i barnehagen at de ikke finner det økonomisk forsvarlig å videreføre driften. Saken ble i utgangspunktet omtalt i Bygdeposten (krever innlogging). Saken ble først tatt opp i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet i fjor.

– Kommunen er jo forpliktet til å ha et godt barnehagetilbud, så vårt utgangspunkt ble: Hva kan vi gjøre? Vi gikk i dialog, og kom opp med to forslag før jul. Enten kompensasjon, eller at en annen barnehage kunne få tilsvarende kompensasjon for å drive barnehagen for dem. Men da endte vi på det første.

Skal se på barnehagestrukturen

Norman forteller at gruppelederne var involvert i hele diskusjonen, og at forslaget kom nærmest over bordet i budsjettbehandlingen. I tillegg til Senterpartiet, som er det største partiet i kommunen, består kommunestyret av Høyre, som også har varaordføreren, samt Frp, Bygdelista og Arbeiderpartiet.

– Samtidig skal vi se på barnehagestrukturen i sammenheng med rullering av kommuneplanen. I den forbindelse skal vi se på et mulig oppvekstsenter, med felles administrasjon for barnehage og skole. Men det er ikke utredet ennå. Nå i første omgang er vi opptatt av å gi forutsigbarhet til de som driver barnehagen.

Barnetallene er synkende over hele landet - også i Sigdal. I forbindelse med at de ferske BASIL-tallene ble presentert forrige uke, kommer det fram at det de siste fem årene har blitt 10 000 færre barn som går i barnehage, til tross for at retten til barnehageplass er utvidet og dekningsgraden for de yngste barna har økt. Nedgangen har sammenheng med synkende årskull. De siste fem årene har det blitt 14 000 færre barn i alderen 1–5 år i befolkningen (Statistisk sentralbyrå). 272 264 barn gikk i barnehage ved utgangen av 2020, det er 3500 færre enn i 2019.

Frykter lavere engasjement

Tidligere var det fem private barnehager i Sigdal. Nå er det fire, og alle er foreldreeide. At kommunen ikke har egne barnehager, betyr at tilskuddssatsene er fastsatt av Udir, og litt høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

Men det er ikke bare økonomiske årsaker til at kommunen vil ha private barnehager:

– Vi politikere har alltid vært opptatt av at det har vært stort engasjement rundt driften av barnehagene i kommunen. Jeg har selv hatt barn i privat barnehage, og opplevd det enorme engasjementet i foreldregruppen. Dugnadsinnsatsen blir en del av foreldrebetalingen - samtidig som man får et samhold som man også drar med seg inn i skolen, sier Sp-politikeren, og fortsetter:

– Blir det kommunal barnehagedrift, frykter jeg at engasjementet blir, om ikke borte, så mindre synlig. I dag stiller foreldrene opp på alt. At foreldrene deltar på dugnad bidrar også til at barna får en god start.

Hensynet til foreldrene veier også tungt i avgjørelsen om å sikre videre drift av Eggedal barnehage.

– Vi er en langstrakt kommune. Vi har sikkert en barnehage for mye, men samtidig: Hverdagen skal gå i hop for foreldrene.

Nå sier ordføreren at hun er sikker på at dette blir den beste løsningen for den videre barnehagedriften i kommunen.

– Jeg kjenner på at dette er et bra vedtak. Det betyr at kommunen fremdeles kan gi et godt pedagogisk tilbud til barna våre, og samtidig vet barnehagen at skulle det går mot en minus i regnskapene, behøver de ikke tenke på å melde oppbud. Jeg tror det er et godt forslag, som er blitt tatt godt imot av alle parter.

Powered by Labrador CMS