– Jeg tror mange kvinner ender med å ta ulønnet permisjon fordi de må vente for lenge på barnehageplass. Derfor må vi sørge for at alle har rett til barnehageplass når foreldrepermisjonen er over, sier Guri Melby til Tv2.
– Jeg tror mange kvinner ender med å ta ulønnet permisjon fordi de må vente for lenge på barnehageplass. Derfor må vi sørge for at alle har rett til barnehageplass når foreldrepermisjonen er over, sier Guri Melby til Tv2.

Vil gå til valg på å love barnehageplass rett etter foreldrepermisjon

Partilederkandidat Guri Melby vil at alle barn skal få barnehageplass rett etter at foreldrepermisjonen er ferdig.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Tv2

Får Melby gjennomslag på landsmøtet vil partiet gå til valg på å love barnehageplass til alle barn rett etter foreldrepermisjonen er over, uansett når på året barnet er født.

– Jeg tror mange kvinner ender med å ta ulønnet permisjon fordi de må vente for lenge på barnehageplass. Derfor må vi sørge for at alle har rett til barnehageplass når foreldrepermisjonen er over, sier Melby til Tv2.

På spørsmål om hva som skal prioriteres ned for en så stor satsing, svarer hun: 

– Dette koster mye, men det er en viktig rettighet for å sikre likestilling og barns beste.

I dag gjelder retten til barnehageplass for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august.

Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.

Melby sier nå høyt og tydelig at hun vil bli leder i Venstre, og førstekandidat for Venstre i Oslo foran neste års stortingsvalg – den sikreste plassen partiet har slik situasjonen er nå.

– Jeg er også opptatt av at det skal være mulig for kvinner å ha toppjobber og toppverv, derfor tenkte jeg at det ble litt for dumt hvis jeg skulle si nei på grunn av det, sier Melby til kanalen.

Powered by Labrador CMS