Marit Knutsdatter Strand og Senterpartiet styrker posisjonen sin blant barnehagestyrere, mens kunnskapsminister Guri Melby og Venstre ville ha mistet alle mandatene sine på Stortinget hvis styrerne hadde fått bestemt.
Marit Knutsdatter Strand og Senterpartiet styrker posisjonen sin blant barnehagestyrere, mens kunnskapsminister Guri Melby og Venstre ville ha mistet alle mandatene sine på Stortinget hvis styrerne hadde fått bestemt.

Sp og Frp fosser frem, mens Venstre kastes ut av Stortinget. Det er resultatet hvis barnehagestyrerne får bestemme

1,4 prosent oppslutning, og ingen stortingsrepresentant. Det er resultatet for kunnskapsminister Guri Melbys parti hvis barnehagestyrerne har gått til valgurnene i morgen. Fremskrittspartiet har tjent godt på budsjettseierne med regjeringen, mens Senterpartiet kan juble over størst fremgang.

Publisert

Det er fasiten etter at barnehage.no har gjennomført en uhøytidelig partiundersøkelse blant barnehagestyrere. For hadde styrerne fått bestemme, ville det politiske landskapet sett helt annerledes ut enn i dag.

Størst

Hadde barnehagestyrerne bestemt sammensetningen av Stortinget i 2017, ville Høyre vært det desidert største partiet med Arbeiderpartiet på andreplass. Verken Fremskrittspartiet eller Rødt ville fått en eneste representant på Stortinget.

Det viser beregningene vi har gjennomført. Vi har tatt utgangspunkt i Poll of Polls mandatberegning basert på forholdstall når vi har gjort beregningene.

Men selv et Høyre med nesten 35 prosent oppslutning, ville ikke ha kunnet sikret Erna Solberg nye fire år som statsminister uten forhandlinger. For i tillegg til støtte fra Krf og Venstre, ville hun ha vært nødt til å samarbeide med Senterpartiet for å sikre flertall.

Men mye kan skje på noen år, og meninger kan endres. Og det har vært tydelige endringer i barnehagestyrernes meninger.

Både Høyre og Arbeiderpartiet går kraftig tilbake, mens Fremskrittspartiet har styrket seg kraftig blant barnehagestyrerne, sammenlignet med hva de oppgir at de stemte i 2017. Det samme har Senterpartiet, som kan vise til den største framgangen blant barnehagestyrere. Og hadde barnehagestyrerne gått til stemmeurnene i morgen, og fått viljen sin, ville Guri Melby og Venstre ikke fått en eneste mandat på Stortinget, ifølge våre beregninger.

Ikke fornøyd

Kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby er ikke fornøyd med resultatene i undersøkelsen.

– Dette er et nivå vi ikke er fornøyde med, og vi skal jobbe for å løfte oss i tiden fremover, skriver hun i en epost til barnehage.no, og forsetter:

– Når man har diskutert barnehager de siste årene har debatten i stor grad dreid seg om profitt, og i år naturlig nok korona og smittevern. Ute i barnehagene er det utrolig mange flinke ansatte som gjør en stor jobb for å løfte kvaliteten og innholdet i barnehagen. Jeg håper jeg får mer tid til å bidra til å løfte dette fremover og at det i større grad vil prege debatten.

Stjeler

Bakgrunnstallene viser at Fremskrittspartiet stjeler velgere fra nesten alle partier, men mest fra Høyre. De stikker også av med store deler av Venstres velgere. En årsak til dette kan være Fremskrittspartiets barnehageoffensiv, hvor de gikk hardt ut mot regjeringens kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager.

Og dette blir veldig tydelig når man deler svarene inn på kommunale og private barnehager. Der er det tydelig at Frp styrker seg mest hos private barnehagestyrere. Det er verdt å merke seg at utvalget av kommunale barnehager er lavt, og dermed kan vi ikke konkludere med at det er representativt.

Senterpartiet på sin side kaprer også velgere fra nesten alle partiene. Og størst er velgerflukten fra Arbeiderpartiet og Høyre. Bakgrunnstallene viser videre at Arbeiderpartiet og Høyre også er de to partiene som har den største andelen av velgerne som stemte på dem i 2017 som ikke har bestemt seg for hva de skal stemme.

For ordens skyld: Som i alle meningsmålinger er det også i vår en rekke som ikke har bestemt seg for hva de skal stemme på. Nesten tre av ti stykker som har svart på våre spørsmål knyttet til valg oppgir at de ikke har bestemt seg. Selv om noen statistisk sett ender opp som hjemmesittere, er det mer enn nok til at det kan vippe flertallet den ene eller andre veien.

Kunnskapsministre

Barnehage.no har også bedt barnehagestyrerne trille terningen på de fire kunnskapsministerne sektoren har måttet forholde seg til under Erna Solbergs skiftende regjeringskonstellasjoner. Her har 1141 personer svart.

Hvis vi ser på gjennomsnittet, så er barnehagestyrerne mest fornøyd med Torbjørn Røe Isaksen med 3,66 av 6 mulige poeng.

Partikollega, og nåværende finansminister Jan Tore Sanner klokker inn på 3,33 av 6 mulige poeng.

Trine Skei Grande er den politikeren som har sittet kortest på toppen av Kunnskapsdepartementet. Hun fikk i snitt 3,16 av 6 mulige poeng.

Nåværende kunnskapsminister Guri Melby har i snitt fått 3,28 av 6 mulige. Hun er imidlertid den kunnskapsministeren som har fått flest terningkast 1 av respondentene.

Godt fornøyd

Mens Venstre-leder Guri Melby ikke er fornøyd med resultatene, kan Marit Knutsdatter Strand og Senterpartiet smile bredt over framgangen. Strand sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og er partiets ansikt utad i barnehagespørsmål.

– Dette er veldig moro, og en motivasjon til å stå på videre i barnehagesaker, sier Strand til barnehage.no, og forsetter:

– Dette er et resultat av at folk ser at vi jobber for gode tjenester nær folk over hele landet, og barnehager er en viktig del av det.

Hvis resultatet står seg, blir vel du landets neste kunnskapsminister?

– Det hadde vært en drøm som går i oppfyllelse. Da ville Senterpartiet jobbet for å ta tak i barnehagesektoren, og det vi mener er en uryddig styring fra regjeringen, sier Strand, og peker på det hun har pekt på ved flere anledninger tidligere. Nemlig at selv om Stortinget har vedtatt en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet til private barnehager, får politikerne bare framlagt bruddstykker om gangen.

– Jeg forstår at folk ønsker en annen retning på barnehagene.

Strand syns også det er verdt å nevne at barnehagesektoren stadig løftes i det politiske ordskiftet, og peker blant annet på demografiutvalget ledet av Victor Normann som denne uken la fram sin utredning med forslag på løsninger på utfordringen med at det blir stadig flere eldre, men at det fødes færre barn.

Et av forslagene her var blant annet å gjennomføre et forsøk med gratis barnehage i distriktene for å øke familieetableringen og tilflytting til distriktskommuner.

– Vi har et fødselsunderskudd i hele landet, og gode barnehager vil være en viktig del for å sikre at familier tør å satse på å få barn, og kanskje flere barn enn i dag, sier hun.

Om undersøkelsen

  • Barnehageundersøkelsen er en undersøkelse gjennomført av barnehage.no.
  • Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til landets barnehagestyrere. Datasettet inneholder svar fra 1141 stykker.
  • Undersøkelsen ble sendt ut 26. november klokken 15.34 og avsluttet 7. desember klokken 10.34.
  • Totalt har vi fått svar fra 959 private og 182 kommunale barnehager.
  • Utvalget som ligger til grunn for denne artikkelen fremgår under hver graf/tabell.
Powered by Labrador CMS