Raymond Johansen (Ap) og de øvrige samarbeidspartiene har lagt fram den politiske plattformen for de neste fire årene.
Raymond Johansen (Ap) og de øvrige samarbeidspartiene har lagt fram den politiske plattformen for de neste fire årene.

Slik blir barnehagepolitikken i Oslo - hvis byrådet får viljen sin

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti har blitt enige om en felles politisk plattform for de neste fire årene, men flertall har de ikke.

Publisert

Tirsdag ble plattformen presentert, og ikke uventet går barnehagespørsmål igjen flere plasser. 

Blant annet vil byrådet:

 • Bruke alternativer til syntetisk gummi eller annet dekke laget av plast på kommunens lekeplasser og i barnehager når det er mulig.
 • Innføre en ordning med gratis kjernetid for alle ettåringer i Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke, Vestre Aker og Gamle Oslo.
 • Bygge flere barnehageplasser i kommunal og ideell regi.
 • At barn med bekymringsfullt fravær skal følges tettere opp, blant annet med hjemmebesøk.
 • At flere barn skal få barnehageplass i nærmiljøet, med ambisjon om at søsken sikres mulighet til plass i samme barnehage.
 • Legge til rette for at flere har felles menyplanlegging og matinnkjøpsordning, og prøve ut en ordning med kjøkkenassistenter i samarbeid med NAV.
 • Søke staten om å få gjennomføre et forsøk med lik makspris for kostpenger i kommunale og private barnehager.
 • Jobbe opp mot staten for å få styrket og fullfinansiert den nasjonale bemanningsnormen.
 • Prøve ut økt grunnbemanning i et utvalg barnehager for å undersøke sammenhengen mellom økt bemanning, sykefravær og vikarbruk.
 • Styrke videreutdanning for barnehageansatte ved å tilby tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, arbeidsplassbasert utdanning og fagbrev.
 • Sikre at alle ansatte i Oslobarnehagen tilfredsstiller formelle språkkrav, og tilby norskkurs til ansatte som trenger det.
 • Fortsette å føre økonomisk tilsyn med private barnehager, og jobbe for at kommunen får beholde ansvaret for slikt tilsyn.
 • Gå gjennom barnehagefinansieringen og vurdere å innføre systemer som sikrer mer midler til barnehager med ekstra behov.
 • Sørge for bedre adgang til skolehager ved nybygging av skoler og tilrettelegge for urban dyrking i flere skolegårder og barnehage.

Mangler flertall

Imidlertid mangler byrådet mangler to mandater i det nye bystyret for å danne flertall. Dermed er de avhengig av å få støtte fra andre partier i bystyret for å få gjennomslag. 

På spørsmål fra VG hva strategien for byrådet er for å sikre flertall for plattformen i bystyret, svarte Raymond Johansen:

– Det er riktig, det er ikke et flertallsbyråd vi mangler to mandater. Vi har hatt sonderingsamtaler med Venstre og Rødt, og jeg har ikke behov for å kommentere noe ut over det.

Hvem som blir sittende i det nye byrådet vil først offentliggjøres onsdag.

Powered by Labrador CMS