Torstein Tvedt Solberg reagerer på det han omtaler som Høyres snuoperasjon.
Torstein Tvedt Solberg reagerer på det han omtaler som Høyres snuoperasjon.

Mener Høyre har endret synspunkt om utbytte: – Jeg blir urovekket 

Arbeiderpartiets Torsten Tvedt Solberg er urovekket over det han kaller en snuoperasjon fra Høyre i spørsmålet om utbytte for private barnehager. I dag vedtar Stortinget at formuleringen om at utbytte skal være rimelig fjernes.

Publisert Sist oppdatert

I dag vedtar Stortinget de første endringene i barnehageloven. Blant annet vil loven nå ikke sette begrensninger på hvor store utbytter som kan tas fra private barnehager, så lenge lovens andre bestemmelser er oppfylt.

– Jeg blir urovekket. Det høres ut som at Høyre har snudd i dette spørsmålet og ikke ser det samme behovet for å justere og stramme opp regelverket som tidligere.

Det sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) til barnehage.no like før saken behandles i Stortinget.

Saken ble også debattert under «Politisk kvarter på NRK» i dag tidlig.

Solberg viser til en uttalelse som daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner kom med i 2018. Da mottok han en rapport fra rådgivningsselskapet BDO som viste at opptjent egenkapital i de private barnehagene hadde steget fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til nesten fire milliarder kroner i 2016.

LES OGSÅ: Jan Tore Sanner etter ny rapport om lønnsomhet i barnehager: – Regelverket er utdatert

– Denne rapporten viser at regelverket er utdatert. Rammeverket og insentivene for utbygging av private barnehager kom på plass etter barnehageforliket i 2005. Det var bred politisk enighet om gode insentiver for utbygging. Nå er vi i en ny tid som preges av konsolidering. Det er store kjeder som har en betydelig avkastning og lønnsomhet. Samtidig ser vi at kjedene i snitt har lavere bemanning i barnehagene enn andre. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor varsler jeg at vi skal starte arbeidet med et nytt regelverk som tar utgangspunkt i sektoren slik den ser ut i dag, og som ivaretar tillit og legitimitet, men som også ivaretar mangfoldet, sa Jan Tore Sanner til barnehage.no i 2018.

Endring

Nå går altså Høyre, sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og KRF inn for å fjerne bestemmelsen i dagens lovverk om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat.» Inn kommer i stedet en bestemmelse om at barnehagen kan disponere et eventuelt overskudd fritt, dersom barnehagen oppfyller øvrige bestemmelser i barnehageloven som omhandler krav til bruk av offentlig tilskudd (se faktaboks).

Fakta

Den nye lovendringen slår fast at for at barnehagene skal kunne disponere et eventuelt overskudd fritt, må barnehagen oppfylle paragraf 23, krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

  • Barnehagen skal bare dekke kostnader som direkte gjelder godkjent drift av barnehagen.
  • Barnehagen skal ikke overfor eieren, eierens nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.
  • Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.
  • Barnehagen skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med denne paragrafen.
  • Departementet kan gi forskrift om regnskap, revisjon og rapportering

– Vi stiller spørsmål med hvorfor man erstatter en forvirrende paragraf med en annen og mer forvirrende paragraf. Dette vil gjøre jobben til det nye økonomiske tilsynet vanskelig, sier Torstein Tvedt Solberg.

– Men tall fra 2018 viser at ordinære private barnehager hadde et overskudd på 2,3 prosent, og det samlede utbyttet for private ordinære private barnehager i 2018 tilsvarte 0,14 prosent av driftsinntektene. Er utbytte da et så stort problem?

– Jeg er litt uenig i tallene du viser til. Men utbytte er bare en del av problematikken. Vi ser alvorlige saker der barnehager må betale tilbake tilskudd som følge av lavere bemanning, at de har høyere husleie og i tillegg har høye overskudd. Arbeiderpartiet har tatt til orde for å ha tydligere og strengere regelverk for barnehagene, på samme måte som man har for private skoler. Det er rart at Høyre mener at utbytte fra private skoler ikke skal være lov, men at man skal kunne gjøre det fra barnehager.

– Så hvis jeg forstår deg riktig ønsker Arbeiderpartiet at det ikke skal være mulig å ta utbytte fra private barnehager?

– Nei. Vi ønsker at det skal være samme regelverk som for friskoler, som sikrer at pengene går til skolene og barnehagene. 

– Useriøs tilnærming

Høyres Kent Gudmundsen reagerer på Solbergs tilnærming til saken.

– Jeg syns dette er en useriøs tilnærming til saken. Lovjusteringen vi gjør i dag vil være en tydeliggjøring av dagens praksis. Lovendringene vil gjøre det lettere for det nasjonale tilsynet å følge de retningslinjene som allerede er gitt, sire han og fortsetter:

– Solberg og venstresiden forsøker seg på å bruke den opprydningen som vi i dag gjør i loven i et forsøk på å løfte opp en ideologisk debatt om private barnehager og utbytte. Det burde han holde seg for god til.

– Men hvorfor mener Høyre at det skal være begrensninger med utbytte i private skoler, men ikke barnehager?

– Barnehagene er rammet inn på en litt annen måte enn friskolene. Det ligger andre vurderinger til grunn. Man står friere til å organisere friskoler annerledes, sier Gudmundsen.

Powered by Labrador CMS