Inga Marte Thorkildsen fortsetter som byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
Inga Marte Thorkildsen fortsetter som byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Inga Marte Thorkildsen fortsetter som byråd

Inga Marte Thorkildsen (Sv) fortsetter som byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Det ble klart da Raymond Johansen la fram det nye byrådet, onsdag.

Publisert

 Thorkildsen overtok etter Tone Tellevik Dahl i desember 2017, og får nå fornyet tillit i Oslo-byrådet. Tarjei Helland (SV) og Anna Tresse (SV) er oppnevnt som byrådssekretærer for Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen kom i 2017 fra jobben som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

– Jeg har en mor som er barnehagelærer og har vokst opp med barnehagefeltet, så det er morsomt å liksom komme «hjem», sa Thorkildsen til barnehage.no etter å ha mottatt nøkkelen til sitt nye kontor i 2017.

Tirsdag la samarbeidspartiene fram sin felles plattform for de neste fire årene. Den inneholdt også mange planer for barnehagefeltet. Blant annet ønsker byrådet å:

 • Bruke alternativer til syntetisk gummi eller annet dekke laget av plast på kommunens lekeplasser og i barnehager når det er mulig.
 • Innføre en ordning med gratis kjernetid for alle ettåringer i Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Bjerke, Vestre Aker og Gamle Oslo.
 • Bygge flere barnehageplasser i kommunal og ideell regi.
 • At barn med bekymringsfullt fravær skal følges tettere opp, blant annet med hjemmebesøk.
 • At flere barn skal få barnehageplass i nærmiljøet, med ambisjon om at søsken sikres mulighet til plass i samme barnehage.
 • Legge til rette for at flere har felles menyplanlegging og matinnkjøpsordning, og prøve ut en ordning med kjøkkenassistenter i samarbeid med NAV.
 • Søke staten om å få gjennomføre et forsøk med lik makspris for kostpenger i kommunale og private barnehager.
 • Jobbe opp mot staten for å få styrket og fullfinansiert den nasjonale bemanningsnormen.
 • Prøve ut økt grunnbemanning i et utvalg barnehager for å undersøke sammenhengen mellom økt bemanning, sykefravær og vikarbruk.
 • Styrke videreutdanning for barnehageansatte ved å tilby tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, arbeidsplassbasert utdanning og fagbrev.
 • Sikre at alle ansatte i Oslobarnehagen tilfredsstiller formelle språkkrav, og tilby norskkurs til ansatte som trenger det.
 • Fortsette å føre økonomisk tilsyn med private barnehager, og jobbe for at kommunen får beholde ansvaret for slikt tilsyn.
 • Gå gjennom barnehagefinansieringen og vurdere å innføre systemer som sikrer mer midler til barnehager med ekstra behov.
 • Sørge for bedre adgang til skolehager ved nybygging av skoler og tilrettelegge for urban dyrking i flere skolegårder og barnehage.

Dermed blir hele det nye byrådet følgende.

 • Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)
 • Byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder Lan Marie Nguyen Berg (MDG)
 • Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester og sjef for Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Robert Steen (Ap)
 • Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)
 • Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap)
 • Byråd for byutvikling Hanna Elise Marcussen (MDG)
 • Byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG)
 • Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap)
 • Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Omar Samy Gamal (SV)
Powered by Labrador CMS