Guri Melby (V) etterlyste venstresida i debatten om kvalitet i barnehagen i Stortinget denne uka. I dag møtte hun SV-leder Audun Lysbakken til debatt i Politisk kvarter på Nrk.
Guri Melby (V) etterlyste venstresida i debatten om kvalitet i barnehagen i Stortinget denne uka. I dag møtte hun SV-leder Audun Lysbakken til debatt i Politisk kvarter på Nrk.

– I denne debatten glimrer venstresiden med sitt fravær

Guri Melby (V) ville debattere kvalitet i barnehagen i Stortinget. Det var det ikke så mange andre som var opptatt av, mente både hun og statsråd Jan Tore Sanner.

Publisert

Denne uken var det en kort debatt om kvalitet i barnehagen i Stortinget. Bakgrunnen var et ønske om å nyansere ordskiftet etter at forslaget fra Bjørnar Moxnes (Rødt) og Audun Lysbakken (SV) knyttet til eierskap i barnehagen ble behandlet i forrige uke. 

Det var Venstres Guri Melby som reiste dette spørsmålet i en interpellasjon: 

Barnehagedebatten handler for mye om eierskap og for lite om kvalitet. For barna er det irrelevant om eieren er en kommune, Espira, Norlandia, Kanvas eller foreldrene i barnehagen. For barna i barnehagen er det leke- og læringsmiljøet som er viktigst - relasjonen til de voksne og til de andre barna. Vi har nå fått på plass en bemannings- og pedagognorm som gir et viktig bidrag til kvalitet, og jeg er glad for at vi skal evaluere tilsynsordningen for barnehagene. Flere barnehager har også systemer for å vurdere og forbedre kvaliteten i sine barnehager.

Hvordan mener statsråden at vi kan sikre at alle barn har et barnehagetilbud med god kvalitet, uavhengig av om barnehagen er privat eller offentlig?

Mer ordskifte enn debatt

I den påfølgende debatten, som var mer et ordskifte mellom politiske kolleger enn en debatt, etterlyste både Melby og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) de ivrige duellantene fra sist barnehage var tema i salen. Bare Aps Martin Henriksen valgte å delta i debatten, i tillegg til Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

– Jeg hadde også gjerne sett hvilke innspill andre partier på venstresiden hadde hatt i denne diskusjonen. Vi registrerer jo hva som virkelig får blodet til å bruse. Det handler om eierskap. Men når vi nå diskuterer kvalitet for barna, er det noen som glimrer med sitt fravær, sa Sanner med et tydelig spark til både Moxnes og Lysbakken. 

Etterlyste venstresida gjorde også Guri Melby. Hun uttrykte blant annet bekymring over at SV i forrige ukes debatt ikke ville stille seg bak en merknad om at private barnehager utgjør en viktig del av barnehagetilbudet i Norge, og at de er en viktig del av det å tilby en mangfoldig barnehagesektor i framtiden. 

– Venstresidens jakt på de såkalte velferdsprofitørene overskygger debatten om kvaliteten i tilbudet. Det slår meg at denne debatten står i ganske grell kontrast til den debatten vi hadde i forrige uke, sa Melby fra Stortingets talerstol - og gjorde det klart at for Venstre er det viktigere å diskutere innhold enn hvem som eier barnehagene. 

– Det var kanskje litt av det som også var poenget mitt med å reise denne interpellasjonen, nettopp å prøve å løfte opp en debatt som handler om kvalitet, og som ikke handler om eierskap. Da synes jeg det er litt synd å se at de partiene som deltok friskt i forrige uke, ikke ønsker å delta i debatten i dag.

Møttes i politisk kvarter

I dag fikk hun likevel muligheten, da hun og Audun Lysbakken møttes til ordskifte i Politisk kvarter på Nrk. 

Der startet debatten med at Lysbakken understreket at pengene til skattebetalerne skal gå til barna, og ikke barnehageeierne. 

– Nå er det jo en bred enighet om at vi skal se på finansieringen, så det trenger vi ikke å diskutere. Det som jeg reagerer på er det ensidige fokuset på eierskap i en tid der vi trenger å snakke om kvaliteten, svarte Melby.

I debatten ble hun utfordret på å kommentere utsagnet om at SV rakker ned på gode eiere. 

– De snakker jo kun om private barnehager som velferdsprofitører, profittbarnehager, og den typen begrep, mens alle som både har barn i private barnehager og de som har besøkt private barnehager ser at de aller fleste på samme måte som de offentlige er opptatt av å gi barna et godt tilbud, og de ansatte er flinke fagfolk som er opptatt av kvaliteten. Mange av dem opplever faktisk at de blir tråkka på, sier Melby.

Lysbakken svarer: 

– Det er jo helt feil at vi har rakket ned på private barnehager. Tvert imot har vi vært de private små barnehagenes beste venn. Det er en av feilene Venstre gjør: De snakker om private barnehager, mens debatten egentlig burde handle om vi skal ha kommersielle barnehager. Vi er for private barnehager, vi. Private barnehager som driver ut fra en idé, som ønsker å skape et best mulig tilbud og som har det som sin grunnleggende idé. Vi er bare mot at det skal tas ut eventyrlig profitt av barnehagene. 

– SV er opptatt av kvalitet

Debatten videre dreide seg også her mest om eierskap, men Lysbakken påpekte også at det «faller åpenbart på sin egen urimelighet å hevde at ikke SV er opptatt av kvalitet i barnehagen».

– Vi var de som drev fram barnehagereformen, vi var de som først i regjering fikk fram et vedtak om bemanningsnormer, og vi er de som nå jobber for å utvikle bemanningsnormen videre. For eksempel ønsker vi et krav om fagarbeidere i barnehagen, så vi ikke har så mange ufaglærte som i dag. Og der ser vi også at det er stor forskjell på de kommersielle og de andre. 

Til slutt ble Melby utfordret på hva som må til for å heve kvaliteten i barnehagene. 

– Jeg mener vi må ha en debatt om hvilke krav vi skal stille til barnehagene, sier hun, og peker blant annet på krav om kvalitetssikringssystem og barnefaglig kompetanse også hos eierne.

– Disse kravene må stilles uavhengig av eierskap. I dag er det  mange av de private som er bedre enn de kommunale, så hvis vi skal følge SVs politikk, der det offentlige skal gå aktivt inn og kjøpe seg opp og ta over de private barnehagene, risikerer vi faktisk at kvaliteten går ned og at mangfoldet blir dårligere. 

Til dette svarer Lysbakken at mangfoldet forsvinner når kommersielle får kjøpe seg opp. Han omtaler også spørsmålet om dekningen av pensjonskostnader som kontantstøtte til velferdsprofitørene

– Skal vi snakke om kvalitet, må vi sørge for at hver eneste krone som skattebetalerne betaler faktisk går til barna, avslutter han. 

Hør hele debatten her. 

Powered by Labrador CMS