Martin Henriksen (Ap) stilte kunnskapsminister Jan Tore Sanner spørsmål om bemanningsnormen.
Martin Henriksen (Ap) stilte kunnskapsminister Jan Tore Sanner spørsmål om bemanningsnormen.

Henriksen om tilskudd til bemanningsnorm: –Regjeringen har i hvert fall brukt en veldig kreativ regnemåte

– Regjeringen vil redusere tilskuddet til bemanningsnorm. Barnehagene har brukt midler med forventning om at dette skulle dekkes, og private barnehager som har brukt egne midler til økt voksentetthet, kan få utfordringer, sa Martin Henriksen og stilte dermed statsråden et spørsmål.

Publisert

–Er statsråden bekymret for økonomien i private barnehager som følge av kuttet, eller at bemanningstettheten kan gå ned grunnet manglende finansiering?

 Det spørsmålet fikk kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) av Martin Henriksen (Ap) under spørretimen i forrige uke.

– Bemanningsnormen var i gjennomsnitt allerede oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene på nasjonalt nivå ved innføringen av normen. Private barnehager mottar i gjennomsnitt samme bevilgning som kommunale barnehager.

Sanner svarte at nesten alle private barnehager i 2020 vil få tilskudd som reflekterer bemanningsnormen.

– Fra 2017 til 2018 har det vært en stor reduksjon i antall kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen, fra 106 i 2017 til 31 kommuner i 2018. I 2020 baseres driftstilskuddet til private barnehager på kommunenes regnskapstall fra 2018. Det betyr at nesten alle de private barnehagene i 2020 vil få kommunale tilskudd som reflekterer normen, sa Sanner.

– Naturlig å trappe ned

Han påpekte at Kunnskapsdepartementets anslag var at samlet økning i driftstilskuddet til private barnehager vil kunne være på om lag 630 millioner kroner i 2020. Dette som følge av økt bemanning i de kommunale barnehagene.

–2020 er også det siste året for driftstilskuddet. Sett i sammenheng med den store økningen i kommunal støtte mener jeg det er naturlig å trappe ned det midlertidige tilskuddet til bemanning i 2020.

Sanner presiserte også at regjeringen åpner for at Fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, i særlige tilfeller kan tildele skjønnsmidler til private eller ideelle barnehager dersom de får økonomiske problemer som følge av bemanningsnormen i 2020

– Jeg mener det er lagt godt til rette for at private barnehager har gode forutsetninger for å oppfylle bemanningsnormen, sa han.

Henriksen pekte på at regjeringen sannsynligvis hadde regnet feil.

– De har i hvert fall brukt en veldig kreativ regnemåte, for det de gjør, er å legge et øyeblikksbilde fra slutten av året til grunn for kuttet selv om tilskuddene som private barnehager får, bygger på kommunenes kostnader gjennom hele året. Det er sannsynligvis over dobbelt så mange barnehager som ligger i en kommune som ikke er på norm, som det regjeringa påstår, sa han.

Regne på nytt

Henriksen spurte dermed om statsråden ville gå gjennom faktagrunnlaget på nytt, dersom det skulle vise seg at de hadde bommet på regnemåten, og tatt feil når det gjaldt å kutte i tilskuddet til bemanningsnormen.

Til det svarte Sanner:

– Nei, det er det ingen grunn til. Vi har hele tiden understreket at vårt regnestykke er et anslag, det har vært understreket i svarene som har vært gitt til Stortinget.

Sanner var klar på at selv om man skulle anta at hele årsverksøkningen i kommunale barnehager skjedde midtveis i 2018, anslås økninger i driftstilskudd til private fortsatt å være større enn regjeringens forslag til reduksjon i tilskuddet til bemanningsnorm.

– Det er poenget; dette tilskuddet skulle vare i tre år, 2018, 2019 og 2020. Det betyr at 2020 er det siste året, og da er det naturlig at det nå trappes ned sett i lys av at de aller fleste kommunale barnehagene innfrir bemanningsnormen – det håper jeg Arbeiderpartiet også gleder seg over. Det gjør at tilskuddet til de private barnehagene i mye større grad må reflekteres i driftstilskuddet, sa han

Powered by Labrador CMS