Barnehagen vil kjøpe eller leie fra kommunen. Rådmannen ber politikerne si nei

Barnetun barnehage har leid lokaler fra Brønnøy kommune i en idrettshall i Brønnøysund siden åpningen i 1987. Nå går det mot slutten.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagen har nemlig bare fått leiekontrakt for ett år til, og er i gang med å se på alternative lokaler.

Parallelt med arbeidet, har politikerne i kommunen vedtatt at den kommunale Flaggstanghaugen barnehage skal legges ned. Det skjer fra 1. august i år.

Lokalene til den nedlagte barnehagen vil ha vært godt egnet til Barnetun barnehage. Og en arbeidsgruppe i den foreldreeide barnehagen har sendt en forespørsel til kommunen om mulighetene til å kjøpe eller leie lokalene.

Politisk behandling

Politikerne skal avgjøre saken i formannskapet 8. mai. Der har rådmannen kommet med sin innstilling, hvor det ikke anbefales at Barnetun skal få overta lokalene.

«Rådmannen anbefaler at Flaggstanghaugen sine lokaler ikke selges til Barnetun. Lokalene beholdes for barnehageåret 2019/2020 som buffer til barnehagene. Alternativ bruk som er belyst gjennom alternativ 3 og 4 vurderes på nytt når barnetallene for høsten 2020 er kjent», heter det i Rådmannens innstilling.

– Jeg er skuffet over innstillingen til administrasjonen. Det at saken skulle opp til politisk behandling kom litt brått på oss. Vi hadde inntrykket av at saken skulle behandles administrativt, men nå har kommunen altså endret, og den skal opp til politisk behandling, sier Linn Almendingen, styrer i Barnetun barnehage.

Fire alternativer

Kommunens administrasjon har nemlig vurdert fire alternativ for de tomme lokalene. Og det ene er å beholde barnehagen som «buffer».

«Etter nedleggelse av Flaggstanghaugen har vi en forholdsvis liten buffer hvis det skulle komme til flere barn ved bosetting av flyktninger eller tilflytting i løpet av året. Det er kommunen som har ansvaret for at retten til barnehageplass oppfylles. Private barnehager kan takke nei til flere barn hvis det skulle medføre merkostnad på personell. Det vurderes derfor at Flaggstanghaugen brukes som en buffer hvis det skulle oppstå behov for flere plasser i løpet av året.»

Det andre alternativet kommunen har vurdert er å selge lokalene til Barnetun.

«Barnetun er en foreldredrevet barnehage som driftes godt. Den er populær og har god søkermasse. Barnetun har ca 40 plasser i dag. I år var det ca 30 barn som søkte og ikke fikk plass. Lokalene som ønskes kjøpte er ca 500 kvm og er oppgradert de siste årene. Anslått salgssum vil være ca 10 millioner. Dette er midler som ved salg kan benyttes til andre investeringer eller til å nedbetale lån. Renter og avdragsbelastningen vil bli reduseres med ca 650 000 ved reduksjon av lån.»

Det tredje alternativet kommunens administrasjon har vurdert, er å beholde lokalene til å løse et midlertidig behov i forbindelse med en ventet omdisponering av arealbruk.

Det fjerde alternativet kommunen har vurdert, er å benytte de ledige lokalene til et «spesialpedagogisk senter», hvor det skal samles ressurser for å lage et kompetansemiljø for barn med særskilte behov.

Leiekontrakt går ut

Nå er det altså opp til politikerne å avgjøre saken.

– Vi er en veldrevet barnehage, har god søkermasse, og er den mest populære barnehagen i kommunen. Vi har godt arbeidsmiljø og stabilt personale. Nå skal vi jobbe for å få drive barnehage videre, sier Almendingen.

Barnetun er en enkeltstående barnehage, hvor alt overskudd går tilbake til barnehagen og ungene, opplyser Almendingen.

31. juni 2020 går dagens leiekontrakt med kommunen ut, og barnehagen har fram til da med å finne en alternativ løsning.

– Flaggstanghaugen barnehage vil være godt egnet til vårt behov.

– Hva tenker du om at kommunens administrasjon ønsker å bruke Flaggstanghaugen som en buffer?

– Jeg tror ikke det er nødvendig. Det fremgår jo også av sakspapirene. Selv om Flaggstanghaugen legges ned, vil det være en buffer på rundt 60 plasser høsten 2020, sier Almendingen.

Fra 1. august 2019 vil kommunen ha en kapasitet på 10 småbarn og 6 store barn i de kommunale barnehagene, i tillegg kan kapasiteten økes hvis det ansettes en ekstra pedagog.

Nå jobber barnehagen med mobilisering. De snakker med politikere, og på tirsdag skal det gjennomføres et foreldremøte hvor det også skal mobiliseres for nye Barnetun barnehage.

Powered by Labrador CMS