Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Astrup om husbanklån: – Det private kredittmarkedet fungerer godt

Hans Andreas Limi (Frp) ville vite hvorfor regjeringen mente at Stortinget har vedtatt at husbanklån til private barnehager skal avvikles fra 2021. Nå har han fått svar.

Publisert

– Det private kredittmarkedet fungerer godt, og private barnehageaktører har mulighet til å ta opp lån i markedet til ordinære vilkår. Husbanklån skal supplere, ikke konkurrere med, private banker. Regjeringen foreslo derfor i statsbudsjettet for 2021 å avvikle Husbankens låneordning til private barnehager, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i sitt svar.

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, står det:

«Stortinget ber regjeringen om å videreføre kapitaltilskuddet til private barnehager på 2020nivået, i utgangspunktet for første halvår 2021, samt nedsette et hurtigarbeidende utvalg der bla KS og PBL deltar, for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken. Det henstilles til regjeringen å fremme forslag om fastsettelse av kapitaltilskuddet for private barnehager for andre halvår 2021 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.»

Til det svarer Astrup:

– Jeg har lest forliket slik at det er kapitaltilskuddet til private barnehager på Kunnskapsdepartementets budsjett som skal videreføres på 2020-nivå. Innstillingen går ikke mot regjeringens forslag om at Husbanken ikke lenger skal kunne gi lån til private barnehager. Jeg har derfor bedt Husbanken om å avvikle låneordningen til private barnehager fra 2021.

Du kan lese hele svaret her. (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS