Jorodd Asphjell (Ap) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
Jorodd Asphjell (Ap) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Asphjell ville vite om barnehager kan begrense barns oppholdstid innenfor åpningstiden. Nå har han fått svar

Kunnskapsministeren mener barnehagene selv kan bestemme hvor lenge barna skal kunne oppholde seg i barnehagen. Samtidig ber hun barnehagene som ønsker dette om å være oppmerksom på at dette kan sette noen familier i en vanskelig situasjon.

Publisert

Kunnskapsministeren er klar i sin tale, når stortingsrepresentant Jorodd Asphjell ber om svar.

Arbeiderpartipolitikeren har stilt kunnskapsminister Guri Melby følgende spørsmål: «Har barnehageeiere, kommuner eller private eiere, adgang til å sette begrensninger på barnas oppholdstid i barnehagen innenfor åpningstidene, til for eksempel maksimalt 45 timer per uke eller ni timer hver dag?»

I begrunnelsen for spørsmålet utdyper han:

– Spørsmålet er om barnehageeiere, kommuner eller private barnehageeiere, har adgang til å begrense et barns oppholdstid innenfor barnehagens åpningstider, altså bestemme at barn bare kan være i barnehagen et gitt antall timer til tross for at barnehagen har åpent lenger.

Ingen reguleringer

Kunnskapsminister Guri Melby skriver i sitt svar at barnehageloven ikke regulerer verken åpningstid eller barnas oppholdstid.

– Det er ikke fra statlig hold gitt noen føringer for barns maksimale oppholdstid i barnehager.

Melby viser videre til at det er barnehageeieren som fastsetter barnehagens åpningstid, og at dette da skal fremkomme av vedtektene. Hun viser videre til at forskriften om foreldrebetaling viser til at et heltids barnehagetilbud er en ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

– Retten til barnehageplass er for øvrig også oppad begrenset på denne måten, slik at kommunen ikke har plikt til å tilby barnehageplass på mer enn 41 timer eller mer, skriver hun.

Må stå i vedtektene

Kunnskapsministeren skriver videre at barnehageeieren kan sette begrensninger i barnas oppholdstid innenfor åpningstidene. Men at det da må stå i vedtektene.

– På den måten kan foreldre velge om de ønsker en barnehage som har slike begrensninger, skriver hun.

Til slutt kommer hun med følgende advarsel:

– Hvor lang oppholdstid det enkelte barn har i barnehagen varierer med behovene til den enkelte familie. Dersom en barnehageeier ønsker å fastsette begrensninger i oppholdstiden, bør eier være oppmerksom på at dette vil kunne sette noen familier i en vanskelig situasjon. Spesielt vil dette kunne gjelde familier som er avhengige av fleksibilitet, for eksempel foreldre som har lang reisevei mellom arbeidssted og barnehage, og enslige forsørgere i yrker der uregelmessig arbeidstid utgjør en naturlig del av arbeidshverdagen.

Powered by Labrador CMS