Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil bruke millioner på å rekruttere flere studenter.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil bruke millioner på å rekruttere flere studenter.

Vil bruke 7 millioner kroner på å rekruttere studenter: – Stort behov for flere dyktige lærere i barnehagene

7 millioner kroner. Det er summen regjeringen ønsker å bruke på å rekruttere flere studenter til lærerutdanningen i 2021.

Publisert

Tiltakene skal særlig rettes mot å rekruttere flere lærere til de yngste barna i skolen og barnehagen, i tillegg til å rekruttere flere menn og minoritetsspråklige studenter til utdanningen.

Det kom fram da regjeringen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett på tirsdag.

– Det er et stort behov for flere dyktige lærere i barnehagene og til de yngste elevene i skolen. Vi vet at behovet er særlig stort på de laveste trinnene, og derfor målretter vi tiltakene inn mot å rekruttere flere til grunnskolelærerutdanningen 1-7 og flere mannlige barnehagelærere. Særlig i barnehagene er andelen mannlige barnehagelærere lav. Andelen er på kun 9 prosent og dette må vi gjøre noe med.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) til barnehage.no.

Tiltak

– Barn trenger gode rollemodeller. Det er et mål at lærerne våre skal gjenspeile befolkningen, og da må vi bli bedre på å rekruttere både menn og minoritetsspråklige til lærerutdanningene, fortsetter han.

Regjeringen har til nå ikke landet på hvordan pengene skal brukes, men de jobber med å finne gode tiltak som faktisk fungerer.

– De siste årene har vi brukt en god del penger på det rekrutteringsarbeidet som skjer lokalt ved lærerutdanningsinstitusjonene. For eksempel ga vi fem millioner kroner til Høgskolen på Vestlandet for å rekruttere flere mannlige søkere til grunnskolelærerutdanningen 1-7. Dette prosjektet kan også ha betydning for rekruttering av menn til barnehagelærerutdanning, sier Asheim.

Viktig jobb

– Hvordan mener du at man kan rekruttere flere menn og minoritetsspråklige studenter til barnehagelærerutdanningen?

– Jeg tror noe av det viktigste vi gjør for å rekruttere til både barnehage og skole er å snakke om hvor utrolig viktig og ikke minst spennende jobbene er, det tror jeg koronakrisen har bidratt til. Vi har alle gått på skole og husker den læreren som gikk den ekstra milen for at du skulle henge med, eller endelig få til noe du hadde strevd med lenge. Gode fagpersoner både i barnehage og skole er helt avgjørende for å skape gode og trygge rammer på den ene siden, men også for sikre at barna våre lærer det de skal og står godt rustet til videre utdanning og arbeidsliv, sier han.

Nå er det opp til Stortinget å avgjøre om regjeringens forslag til budsjett skal vedtas. Det vil skje i løpet av juni.

Powered by Labrador CMS