Åshild Bruun-Gundersen er stortingsrepresentant for Frp.
Åshild Bruun-Gundersen er stortingsrepresentant for Frp.

Oppgitt over Aps venstresving i utbyttesaken

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) karakteriserer SV og Rødts politikk rundt private barnehager som en heksejakt. Nå beskylder hun Ap for å kaste seg på.

Publisert Sist oppdatert

– Det overrasker meg litt. Jonas Gahr Søre har i valgkampen avfeid alle krav om å forby utbytte fra barnehager. Men nå går de inn for det, sier Åshild Bruun-Gundersen til barnehage.no.

– De har vel ikke helt lagt seg på linja som sier totalt forbud?

– Retorisk er de kanskje ikke helt der. Men i forslaget deres sier de at offentlige tilskudd og foreldrebetaling ikke skal brukes til profitt. Det er det samme som å si at de vil forby utbytte.

Varsler ny linje

I forrige uke ble det kjent at Arbeiderpartiet varsler en ny linje i spørsmålet om frykten for økt kommerialisering av barnehagesektoren.

 

– Det er en erkjennelse av at det ikke er nok å stille kvalitetskrav. Vi ønsker et strengere regelverk. Når foreldre sender barna sine i barnehagen, skal de være sikre på at pengene de selv og det offentlige har betalt går til å gjøre hverdagen best mulig for barna. De skal ikke gå til store utbytter i lomma på kommersielle eiere, og vi vil nå ha utredet hvordan lovverket kan endres for å få dette til, sa utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen til Dagbladet.

Åshild Bruun-Gundersen liker ikke det hun hører.

– Men hadde de vært helt på linje med SV i spørsmålet, ville de vel stemt for SVs forslag?

– Forskjellen i ordlyden er at Arbeiderpartiet ber om endring i regelverket, mens SV ber om endringer i lovverket. Begge partiene går inn for å forby profitt. Det bør her nevnes at familiebarnehager er organisert sånn at den lønna eierne tar ut per definisjon er utbytte. Sånn vil et totalt profittforbud ramme alle familiebarnehagene, og jeg håper ikke Arbeiderpartiet er kommet helt dit, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Hun ønsker å rose de private barnehagene, for å ha tatt på seg en viktig samfunnsoppgave og sikret full barnehagedekning.

– Vi har i dag både valgfrihet for foreldre, et mangfold av barnehager og full barnehagedekning, og det klarer vi ikke uten de private barnehagene, sier hun.

– Private scorer best

Frp-politikeren er saksordfører for behandlingen av SV-forslaget «Profittfri barnehager» i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Etter forrige ukes behandling i komiteen mener hun Arbeiderpartiet har beveget seg i retning SV og Rødt og mener at disse partiene både nasjonalt og lokalt har satt i gang en heksejakt på private barnehager.

– Jonas Gahr Støre holdt igjen dette i valgkampen, men nå er det tydeligvis et annet flertall i partiet, sier Åshild Bruun Gundersen og legger til:

– Jeg forstår ikke hvorfor man mistror denne sektoren når vi nå nettopp har fått presentert en foreldreundersøkelse som synes at private barnehager er bra – og scorer best av alle. Det viktigste for oss er at foreldrene er fornøyde, at kvaliteten er god og at vi har et mangfold.

– Kvaliteten viktigst

– Men er det ikke et problem dersom noen tjener mye penger på offentlige tilskudd og foreldrebetaling?

– Det er i seg selv ikke noe problem at personer tjener penger. Foreldrebetalingen er lik, tilskuddet er likt og kvalitetskravene er like. Hvis noen private da klarer å tjene penger i tillegg, så er det bra.

Hun legger til at hun oppfatter utbytteandelen i private barnehager er sterkt overdrevet.

– I snitt dreier det seg om 0,4 prosent. Hadde høyest mulig avkastning vært motivasjonen for å drive barnehage, ville mange fått mye mer igjen ved å sette pengene i banken.

Vil verne om trepartssamarbeidet

Hun går heller ikke med på påstanden om at private tjener penger på bekostning av de ansatte.

– Det er ren skremselspropaganda. Pensjonsordningene blir framforhandlet mellom partene i arbeidslivet, og ingen sektorer har høyere organisasjonsgrad enn barnehagene. 95 prosent av barnehagene har tariffavtale, og vi ønsker i motsetning til venstresiden ikke å sette trepartssamarbeidet til side. Det overrasker meg at Arbeiderpartiet vil, sier Åshild Bruun-Gundersen.

– Men så er det noen som ikke har tariff?

– Ja, og vi i Frp, Høyre og Venstre ønsker å diskutere, gjerne i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, hvordan vi skal sikre gode lønns- og arbeidsvilkår også for dem som ikke har tariffavtale.

– Hvilke verktøy har dere tilgjengelig til å skulle stille slike krav?

– Det blir jo spørsmål om de skal få fullt tilskudd eller ikke. Når det er sagt, har jeg ingen forutsetninger for å si at barnehager uten tariffavtaler har dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Tvert imot viser det seg å være marginal forskjell på dette mellom offentlig og privat sektor som helhet.

– Så dere vil diktere lønns- og pensjonsvilkårene i disse barnehagene?

– Nei, vi har ikke satt så sterke føringer, men ønsker å sikre at de som jobber i disse barnehagen også får gode lønns- og arbeidsvilkår.

Avviser kritikken

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen sier at målet til Ap i denne saken er at intensjonene i barnehageloven skal følges.

– Det vi ber om er at regjeringen utreder hvordan vi kan sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling blir brukt til det de er tiltenkt, nemlig barna.

– Er dere da for et forbud mot utbytte i barnehagene?

– Nei, vi har ikke stemt for SV eller Rødts politikk som innebærer innføring av et utbytteforbud over natta. Vi mener at private barnehager skal ha muligheter til å ha egenkapital til for eksempel lønn, investeringer og uforutsette utgifter. Men vi vil samtidig gå langt for å begrense verdiuttak, og urimelige gevinster for eksempel gjennom kjøp og salg av barnehager, sier Henriksen.

– Hva med gründeren som har bygd opp en barnehage over mange år? Skal denne en gang i framtiden kunne hente ut et utbytte?

– Det kommer blant annet an på om denne gründeren har fått gratis tomt, gunstige lån eller andre store fordeler under etableringen. Det er ikke urimelig å tenke at man kan ta med seg kapitalen man selv har investert, men offentlige midler og foreldrebetaling skal bli i barnehagen.

Ikke langt nok

Henriksen sier at Arbeiderpartiets mål her er at foreldrene skal føle en trygghet for at dem som eier barnehagene skal bruke offentlige tilskudd og foreldrebetaling på barna. Derfor ber partiet om en grundig gjennomgang av pengestrømmene i sektoren.

– En slik gjennomgang har jo regjeringen allerede satt i gang. Er ikke det godt nok?

– Nei, regjeringen går ikke langt nok. Vi må ha et tydelig regelverk som er klar på at intensjonene i barnehageloven blir etterlevd. Og hvis regjeringen mener at de allerede gjør det vi ber om, er det rart om de oppfatter vårt forslag som en katastrofe, sier Martin Henriksen.       

Til Stortinget tirsdag

Saken om profittfri barnehage skal opp i Stortinget tirsdag. Forslaget fra SV fikk ikke flertall i utdannings- og forskningskomiteen.

Det som er mer sannsynlig at får flertall i Stortinget, er Ap og KrFs forslag der de ber regjeringen utrede en lovendring som gir kommuner muligheten til å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager ved godkjenning av nye barnehageplasser.

Etter at Oslo, Trondheim og Bodø kommuner har hatt dette som ønsket politikk, har Kunnskapsdepartementet fastslått at en slik praksis er i strid med barnehageloven slik den er formulert i dag.

Powered by Labrador CMS