Stortingsrepresentant Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.
Stortingsrepresentant Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

Ap vil stramme inn muligheten for privat fortjeneste

Arbeiderpartiet beveger seg et hakk til venstre i spørsmålet om privat fortjeneste i barnehager. I neste uke skal SV-forslaget «Profittfri barnehage» opp til behandling i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Foran valgkampen i fjor ga Ap-leder Jonas Gahr Støre klart uttrykk for at Arbeiderpartiet ikke ville legge seg på linje med SV i spørsmålet om privat fortjeneste i barnehagesektoren.

– Arbeiderpartiets politikk er ikke å nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedriften. Det viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre mange nok barnehageplasser med høy kvalitet, slik at alle foreldre som ønsker barnehageplass får det. Arbeiderpartiet vil gi kommuner adgang til å stille samme krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager, sa Støre til VG i mars i fjor.

– Ikke nok å stille krav

Tirsdag skal et forslag fra SV om «Profittfri barnehage» opp til behandling i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Dagbladet skriver at Arbeiderpartiet har snudd i spørsmålet.

– Det er en erkjennelse av at det ikke er nok å stille kvalitetskrav. Vi ønsker et strengere regelverk. Når foreldre sender barna sine i barnehagen, skal de være sikre på at pengene de selv og det offentlige har betalt går til å gjøre hverdagen best mulig for barna. De skal ikke gå til store utbytter i lomma på kommersielle eiere, og vi vil nå ha utredet hvordan lovverket kan endres for å få dette til, sier Henriksen til Dagbladet.

Ber regjeringen utrede lovendringer

Han understreker at Ap ikke vil private barnehager til livs.

– Men vi ser at barnehageloven ikke er til hinder for å hente ut stor profitt, og vi ser at de kommersielle kjedene tar over for små og ideelle barnehager. Ap vil ha bedre vilkår for de ideelle barnehagene som ikke henter ut profitt. Vi vil at kommunene skal kunne prioritere dem, og ber regjeringen utrede nødvendige lovendringer, sier Henriksen.

KrF vil vite mer

Også Senterpartiet ønsker å hindre at barnehagekjeder tar ut store utbytter fra barnehager med offentlig støtte.

– De private barnehagene spiller en viktig rolle, men vi ser utfordringer med etableringen av kommersielle konsern, sier Sps Marit Knutsdatter Strand til Dagbladet.

KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan sier til Dagbladet at de vil ha mer kunnskap om pengestrømmene i barnehagene før de vurderer behov for lovendring.

  • Samlet utbytte for ordinære barnehager i Norge var i 2015 på 85,8 millioner kroner, eller 4 promille av omsetningen.

Slik er forslaget

Forslaget «Profittfri barnehage», som SV-representantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås og Solfrid Lerbrekk har sendt til behandling i Stortinget, lyder slik:

1) Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere.

2) Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, som ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte.

3) Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager.

PBL: Ingen dramatikk

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) sier at han ikke ser noen stor dramatikk i Arbeiderpartiets uttalelser.

– Arbeiderpartiet forventer at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes til det de skal brukes til, og det forventer vi også. Slik jeg ser det, vil en gjennomgang av økonomien i sektoren vise at det ikke er et reelt problem knyttet til store utbytter. Og slik jeg kjenner Arbeiderpartiet, er ikke det et parti som vil endre loven for å fjerne et problem som ikke eksisterer, sier Olsen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS