I første etasje av dette bygget i Krydderhagen skulle det blitt barnehage. Nå ønsker Oslo Høyres Saida R. Begum svar fra byråden.
I første etasje av dette bygget i Krydderhagen skulle det blitt barnehage. Nå ønsker Oslo Høyres Saida R. Begum svar fra byråden.

Ber byråden svare for seg etter Espira-avslaget

Høyre i Oslo mener saken om avslaget til Espira om tilskudd til å drive barnehager i boligprosjektene Nybyen og Krydderhagen er håndtert useriøst fra Oslo kommune. Nå krever Saida R. Begum flere svar.

Publisert Sist oppdatert

Høyre stiller seg undrende til byrådets kapasitetsvurderinger.

–  Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke gjøres noe med. Men dersom det viser seg at det er feil i kapasitetsvurderingen som medførte at kommunen fikk medhold hos Fylkesmannen, bør byrådet ta saken opp til ny vurdering, sier Saida R. Begum som er fraksjonsleder for Høyre i Kultur- og utdanningskomiteen i bystyret.

Fikk krav om utbygging

Bakgrunnen for saken er at det rødgrønne byrådet i Oslo i desember i fjor avslo søknaden fra Espira om tilskudd til drift av private barnehager i to byggeprosjekter med totalt over 900 leiligheter i bydelene Grünerløkka og Bjerke.

Da reguleringsplanen for boligprosjektene ble godkjent for flere år siden, la plan- og reguleringsmyndigheten i Oslo inn et rekkefølgekrav om at det må etableres barnehager i tilknytning til boligprosjektene. Kravet innebar at et visst antall av boligene ikke kan tas i bruk før barnehagedrift er etablert.

"Kan ikke droppes"

Da utbygger for Krydderhagen, AF Gruppen, høsten 2015 ba kommunen om avklaring på om kommunen skulle drive barnehagen selv, fikk de ikke noe klart svar tross omfattende korrespondanse.

«Barnehagen kan ikke droppes. Vi mener det er lagt inn altfor lite barnehagekapasitet i forhold til de antall boliger som kommer i dette prosjektet,» skrev Oslo kommune til Krydderhagens utbygger AF Gruppen i april i fjor.

– Ikke behov

Byrådet har en avtale med partiet Rødt om at det ikke skal etableres flere såkalt kommersielle barnehager i Oslo i inneværende periode.

Søknaden fra Espira om tilskudd ble avslått.

I ettertid har byrådet hevdet at kommunen selv har kontroll på barnehageutbygging i disse to bydelene og at det ikke er noe behov for disse drøyt 200 barnehageplassene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter seg på kommunens vurdering og avslo for to uker siden en klage fra Espira på avslaget.

Trenger avklaring

Høyres Saida R. Begum mener det er flere forhold i denne saken som trenger en avklaring.

– Vi synes det er rart at byråden endrer kapasitetsvurderingen to uker før Fylkesmannen skal avgjøre klagen. Informasjonen om at det ikke er behov for flere barnehager i disse bydelene har aldri vært offentliggjort tidligere, og byråden har heller ikke brukt det som begrunnelse for det opprinnelige avslaget, sier Begum til barnehage.no.

Endre spillereglene

Hun påpeker at Fylkesmannens avgjørelse er endelig og at det til syvende og sist er opp til byrådet selv å gjøre en ny vurdering av saken.

–  Om kommunen kan endre spillereglene lenge etter at utbygger er pålagt å bygge barnehager, så vil det skape stor uforutsigbarhet både for småbarnsfamiliene og utbyggere. En så stor økonomisk risiko kan være vanskelig å forholde seg til for utviklere av andre utbyggingsprosjekter, sier Begum.

– Hva synes du om Oslo kommunes håndtering av disse konkrete sakene?

–  Jeg synes det er håndtert på en utrolig useriøs måte. AF-gruppen hadde mye korrespondanse med kommunen, men klarte ikke å få svar på om kommunen selv ville drive barnehagen, sier Begum.

– Dårlig familiepolitikk

Saida R. Begum tok saken opp muntlig i bystyret i forrige uke. Blant annet utfordret hun byråden på spørsmålet om i hvilke barnehager familiene som skal bosette seg i Krydderhagen og Nybyen skal få barnehageplass.

– Det har alltid vært et mål å legge til rette for barnehageplasser nær der folk bor. Men det svaret byråden ga var at de ikke skal ha altfor lang reisevei. Da virker det ikke som at byråden legger til rette for barnehager der folk bor. Det er dårlig familiepolitikk og dårlig miljøpolitikk, sier Saida R. Begum.

Håper på presise og forpliktende svar

Ettersom hun ikke er fornøyd med svarene hun fikk muntlig, har hun nå sendt en rekke skriftlige spørsmål til byråd Tone Tellevik Dahl (Ap). Hun mener byråden har skapt usikkerhet om barnehagetilbudet til 900 familier som skal flytte inn i de to boligprosjektene i visshet om de får barnehager tilknyttet boligene.

– Vi håper at vi får presise og forpliktende svar. Vi må få klarhet i hvordan situasjonen er. For samtidig som byråden sier at kommunen har kontroll på barnehageutbyggingen, får vi meldinger fra folk i bydelsutvalgene om at det mangler barnehageplasser i bydelene. For Bjerke dreier det seg om en underkapasitet på 100 plasser, og det er før Nybyen-prosjektet står ferdig. Dette er ikke i tråd med de signalene byråden gir, sier Saida R. Begum og legger til:

– Kommunale barnehageplasser som er planlagt utbygd vil for øvrig ikke stå klare før i 2021. De private, som blir nektet tilskudd, kunne vært der til glede for småbarnsfamilier allerede fra 2018-2019. Det byrådet har klart i denne saken er å gjøre barnehageutbygging til et politisk spill. Det tjener ingen på.

"Har en annen barnehagepolitikk"

I forrige uke stilte barnehage.no byråd Tone Tellevik Dahl spørsmål om hun er fornøyd med måten denne saken er håndtert på fra Oslo kommunes side. Svaret lød:

"Ja, det er vi. Kommunen har fortløpende gitt svar på de spørsmål Fylkesmannen har hatt behov for slik at saken ble grundig belyst. Fylkesmannen sier på sine nettsider at «Vi mener kommunens saksbehandling ikke er i strid med ulovfestet forvaltningsrett». Vi har en annen barnehagepolitikk enn det Høyre-byrådet hadde, og vi er fornøyde med at den kan gjennomføres. Selv om vi øker den kommunale andelen barnehager, er det viktig å vite at 1 av 3 barnehageplasser som åpner frem mot 2019 er private barnehageplasser. 6 av 10 barnehager i Oslo er dessuten private allerede, så det er ingen tvil om at de private er og vil være viktige. Men vi trenger flere kommunale barnehager om barnehagepolitikken vår skal nå ut. Kommunene har ikke myndighet til å gjennomføre egen barnehagepolitikk i private barnehager. Så lenge Oslos velgere og vi demokratisk valgte politikere ikke har denne muligheten, prioriterer vi kommunal utbygging. Derfor har vi opphevet Høyre-byrådets forbud mot å bygge kommunale barnehager, og satt i gang bygging av mange nye kommunale barnehager slik at barnehagepolitikken faktisk kan gjennomføres."

Spørsmål

Her er noen av spørsmålene Høyres fraksjonsleder ber Ap-byråden svare på. Svaret er ventet å komme i løpet av tre-fire uker:

 • Kommer kommunen til la disse barnehagene som nå er under utbygging stå tomme eller vil kommunen selv ta over disse barnehagene?
 • Mener byråden at vi nå skal ha en barnehagereserve bestående av ferdig bygde barnehager som står ferdig, inntil kommunen kanskje en dag vil bruke de?
 • Hvilken barnehage ser byråden for seg at de 900 beboerne i Nybyen og Krydderhagen skal benytte seg av fra 2018, nå som byrådet har nektet finansiering av de planlagte barnehageprosjektene i tilknytning til disse boligprosjektene?
 • Vil byråden garantere at de 900 beboerne i Nybyen og Krydderhagen vil få en barnehageplass nært der de bor?
 • I bystyremøtet 10.05.17 sa byråden at disse beboerne vil få en barnehageplass «ikke altfor langt unna». Kan byråden definere hva «ikke altfor langt unna» utgjør i reiseavstand, og sammenligne det med reiseavstanden disse barnefamilien ville ha hatt om barnehagene i Nybyen og Krydderhagen kunne åpnet?
 • Kan utbyggere i samtlige boligprosjekter i Oslo nå anse det slik at rekkefølgekrav ikke er juridiske pålegg fra kommunen, men mer et vennligsinnet innspill, og dermed heller bygge boliger i feltene avsatt til barnehage?
 • Mener byråden at private utbyggere og barnehageeiere skal ha all økonomisk risiko for at rekkefølgekrav om barnehage oppfylles, selv om kommunen har pålagt at barnehagene skal bygges?
 • Har byrådsavdelingen på noe tidspunkt varslet plan- og reguleringsmyndigheten om at det ikke lenger er behov for de to barnehagene i Nybyen og Krydderhagen?
 • Hvorfor la byrådet fram kapasitetsoversikten for Bydel Bjerke og Bydel Grünerløkka først etter at Fylkesmannen hadde bedt om dette?
 • I Krydderhagen og Nybyen er barnehagene integrert i boligmassen. Mener byråden at utbyggere kan pålegges å bygge barnehager som «barnehagereserve» for kommunen selv om dette innebærer at lokalene da vil stå tomme inntil behovet oppstår?
 • Vi ber byråden oppgi hvor mange av barnehagene som per i dag ligger inne i kommunens plan for de 3000 nye barnehageplassene som skal bygges i private boligutviklingsprosjekter, og hvilke prosjekter dette er?

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS