Statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet.
Statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet.

Enorme sprik i tilskudd: – Nasjonale satser er ikke veien å gå

Statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet står fast på at det må være rom for kommunene å gjøre lokale prioriteringer.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2011 har det offentlige bidraget til barnehageplasser blitt betalt gjennom rammefinansieringen fra staten til kommunene.

Det betyr at kommunen langt på vei selv bestemmer hvor mye en barnehageplass skal være verdt. Og det betyr at det er store forskjeller fra kommune til kommune hvor mye en barnehageeier, offentlig eller privat, skal får betalt for å gi de aller minste et best mulig barnehagetilbud.

112.000 kroner i forskjell per barn

Som barnehage.no har skrevet mye om de siste to ukene, oppleves tilskuddsordningen som en betydelig utfordring for en rekke private barnehager.

Oversikten som barnehage.no har presentert, viser at Aurland kommune i 2017 gir tilskudd på 280.021 kroner for hvert barn under tre år – og 141.815 kroner for hvert barn over tre år.

Det er best i landet blant de kommunene som Private Barnehagers Landsforbund har fått inn tall fra.

Nederst på den samme lista finner vi Karmøy. Her går 168.109 kroner i tilskudd til hvert av de minste barna – og 77.745 kroner til hvert av de største barna.

Forskjellen på høyeste og laveste sats er 112.000 kroner. Andre steder kan barnehager i to nabokommuner ha helt ulike rammevilkår når de skal gi sine barn et likeverdig tilbud.

Mange barnehager opplever dessuten at tilskuddene varierer i så stor grad fra år til år, at det er umulig å tenke langsiktig. En av dem rapporterer i en spørreundersøkelse barnehage.no har foretatt at uforutsigbarheten går på helsa løs.

Vil ikke ha nasjonal sats

Statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet vil ikke gå med på at en nasjonal sats er veien å gå. Han peker på betydningen av at alle barn skal få et like godt barnehagetilbud uavhengig av om de går i en privat eller kommunal barnehage.

– Vi mener dagens finansieringsordning sikrer at alle barnehagene i kommunen har like muligheter til å drive gode barnehager, og gi barna et godt og trygt barnehagetilbud med god kvalitet, sier statssekretær Magnus Thue til barnehage.no.

– Nasjonale satser er derfor ikke veien å gå. Kommunene er ansvarlig barnehagemyndighet og skal sikre tilstrekkelig barnehageplasser med høy kvalitet innenfor sine rammer. For regjeringen er det viktig at kommunene har myndighet og rom for lokale prioriteringer, og kan føre en aktiv barnehagepolitikk, legger han til.

Powered by Labrador CMS