Vil skille mellom kommersielle og ideelle barnehager

I Stavanger kommune ønsker samarbeidspartiene at nye barnehager ikke skal være kommersiell.

Publisert Sist oppdatert

I høst var det valg, og i flere kommuner har samarbeidspartier utarbeidet en felles politisk plattform.

Så også i Stavanger.

Der har partiene Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti inngått samarbeid.

I samarbeidsavtalen skriver partiene blant annet:

«Vi ønsker ikke nye kommersielle barnehager. Nye barnehager skal være offentlige eller ideelle. Dersom private barnehager selges i perioden skal kommunen vurdere å kjøpe disse»

Ingen bestemmelser

Spørsmålet om hvorvidt kommunen kan gjøre et skille mellom ideelle eller kommersielle barnehager har vært debattert tidligere.

Oslo, Trondheim og Bodø er blant kommunene som har forsøkt å gjennomføre et skille mellom kommersielle og ideelle private barnehager i forbindelse med søknader om tilskudd til nye plasser.

LES OGSÅ: Klar tale fra departementet: Ikke lov å skille mellom ideelle og kommersielle

Kunnskapsdepartementet slo i juni 2017 fast at dette ikke var lov innenfor gjeldende lovverk. Og det gjelder fortsatt.

– Barnehageloven har i dag ingen bestemmelse som gir kommunen hjemmel til å stille vilkår om at nye barnehager skal være ideelle. I høringen om regulering av private barnehager spurte vi derfor om kommunene burde få en slik hjemmel. Vi er nå i en fase der vi oppsummerer forslagene som har vært på høring, og dette er blant spørsmålene vi jobber videre med, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen til barnehage.no

Skille

 I nye Stavanger kommune er Eirik Faret Sakariassen (SV) valgt som leder av utvalg for oppvekst og utdanning. 

– Hvordan tenker dere å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager?

– Det er foreløpig ikke fattet noen vedtak på hvordan vi skal utforme dette foreløpig. Vi ønsker også å se til andre kommuner som har prøvd noe lignende tidligere for å se på hvordan dette er gjort i praksis, sier han

– Dagens lovverk gir ikke kommunen hjemmel til å stille slike vilkår, hvilke tanker har du om det?

– Her mener vi i SV at man må endre loven, slik at kommunene får handlingsfrihet til dette. En utfordring vi står i i dag, er at det i enkelte bydeler er overkapasitet, noe som fører til at vi må legge ned kommunale barnehager. Styring av kapasiteten der hvor det er private barnehager er umulig, så for oss er det viktig å bygge opp et tilstrekkelig antall kommunale barnehager. For det er krevende å gjøre endringer i dag når vi bare har et begrenset antall barnehager vi kan endre på. 

Større handlingsrom

I lovforslaget som regjeringen nå jobber med, er altså endringen av kommunens handlingsrom når det kommer til skille mellom kommersielle og ideelle aktører, en del av vurderingen. Sakariassen oppfordrer nå regjeringen til å gi kommunene et større handlingsrom.

– Vi trenger et handlingsrom som er større enn i dag. Et viktig prinsipp for politikerne i Stavanger, er at man skal få barnehageplass i nærheten av hvor man bor eller jobber. I dag er det enkelte som må reise langt, og vi gjør det vi kan for at det blir etablert barnehager i områder hvor det trengs.

Prøveprosjekt

Som barnehage.no tidligere har omtalt, har det vært gjennomført et prøveprosjekt i to kommunale barnehager hvor grunnbemanningen ble økt. Det førte til redusert sykefravær og mindre behov for innleide vikarer.

– Prøveprosjektet var en suksess. Men det å ha en oppskalert modell, hvor alle barnehagene er omfattet, ville ha kostet kommunen rundt 230 millioner kroner. Skal man få til en slik satsing, må det være noe regjeringen og Stortinget vil være med å bidra til, for de færreste kommunene har et økonomisk handlingsrom for å få det til. Nå er vi interessert i å se hvilke grep man kan gjøre for å få dette til der det trengs, sier han.

En annen ting den nyvalgte posisjonen ønsker å få til, er å rekruttere flere mannlige barnehageansatte.

Dette sier samarbeidsavtalen om barnehagepolitikken

«Vi vil ha flere barnehageopptak, med mål om at alle ettåringer får barnehageplass uansett når på året de er født. Familier skal tilbys barnehageplass i kort avstand til der foreldrene jobber eller bor. Vi vil øke rammene til barnehagene for å gi dem en større grad av frihet til å kunne drive godt pedagogisk arbeid.

Barna må få tid til å leke og ha varierte dager. Vi vil også øke grunnbemanningen i barnehagene for å redusere sykefravær, øke kvaliteten og sikre jevnere bemanning gjennom hele barnehagedagen. Vi vil ha gode rammer for Ressurssenter for styrket barnehagetilbud. Tverrfaglig og tidlig innsats er avgjørende for at barn skal få god, tilpasset oppfølging og likeverdige muligheter. Vi vil også styrke prosjektene som arbeider med å få flere barn fra minoritetsspråklige familier inn i barnehagene. Et viktig tiltak vil være å bygge en ny sentrumsnær barnehage i perioden. Vi ønsker å satse på natur- og friluftsbarnehager.

Vi ønsker å satse på natur- og friluftsbarnehager. De styrende partiene ønsker flere menn ansatt i barnehagene. Vi ønsker ikke nye kommersielle barnehager. Nye barnehager skal være offentlige eller ideelle. Dersom private barnehager selges i perioden skal kommunen vurdere å kjøpe disse.»

– Her vurderes det flere grep. Ett av dem er å etablere flere natur- og friluftsbarnehager. Tilbakemeldinger vi har fått er at dette kan være med å bidra til å rekruttere flere menn. I Stavanger er det også gjort noen prosjekter innenfor helse og omsorg hvor målet var å ansette flere menn på sykehjem. Her ønsker vi å se hvilke erfaringer man gjorde der, sier han.

 

 

Powered by Labrador CMS