Ville samle barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i kommunale barnehager – foreldre sa nei til å flytte barna

Holmestrand kommune ønsket å samle alle barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i kommunens barnehager. Da foreldre med barn i private barnehager fikk tilbud om å søke overflytting til kommunal barnehage, var det ingen som takket ja.

Publisert

Det melder Jarlsberg Avis. (Krever innlogging)

I februar i år skrev barnehage.no at Holmestrand kommune ville samle barna med behov for spesialpedagogisk hjelp til én kommunal barnehage i hver skolekrets.

Bakgrunnen for vedtaket var et ønske om mer effektiv drift. Kommunen ønsket at kommunens spesialpedagoger skulle bruke minst mulig av arbeidstiden på forflytning mellom barnehagene.

Foreldre med barn som mottok spesialpedagogisk hjelp i en privat barnehage fikk to ukers frist til å søke om kommunal barnehageplass.

Vedtaket skapte reaksjoner både blant foreldre og private barnehager.

Under et møte mellom politikere, barnehager og PBL (Private barnehagers landsforbund)  i februar forsikret ordfører Alf Johan Svele (H) at kommunen ikke kom til å tvangsflytte barn fra én barnehage til en annen og gikk tilbake på vedtaket.

Ingen ville bytte barnehage

Leder for utvalget for Oppvekst og omsorg, Lasse Berntzen (H), presiserte overfor Jarlsberg Avis  etter et utvalgsmøte i februar (krever innlogging), at foreldre med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i en privat barnehage kunne velge mellom to alternativer:

– Det ene er at barna flytter til kommunal barnehage og det andre er at barnet blir i privat barnehage. Dette må baseres på hvor lenge barnet har vært i nåværende tilbud og at foreldrene er innforstått med fordeler og ulemper ved valg, slik at det blir tatt en kunnskapsrik beslutning for barnets beste, sa Berntzen til Jarlsberg Avis.

Da foreldrene fikk tilbud om å søke overflytting til kommunal barnehage ved hovedopptaket 2018, var det imidlertid ingen som ønsket å flytte barnet sitt, ifølge avisa.

Jarlsberg Avis skriver at det fortsatt vil være et mål for kommunen at barn med spesielle behov får tilbud i kommunal barnehage fremover, men at barn som går i privat barnehage skal slippe å løsrives fra sitt trygge miljø.

Powered by Labrador CMS