SVs Audun Lysbakken og Rødts Bjørnar Moxnes går sammen om et forslag som har til hensikt å få opp andelen kommunale og ideelle barnehager.

Vil gi kommuner forkjøpsrett ved salg av barnehager

SV og Rødt går sammen om et nytt forslag for å få opp andelen barnehager eid av kommuner og ideelle.

Publisert

To ganger i løpet i løpet av det siste året har SV forsøkt å få flertall på Stortinget for forslag om å forby privat fortjeneste på drift og eierskap i private barnehager.

Verken i mai i fjor eller i februar i år klarte partiet å få flertall for forslagene.

- Å stoppe profitt på skattebetaleres og foreldres penger, er et enormt populært krav i folket, men bare to partier mener det. Da slår vi kreftene sammen for å prøve å presse Stortinget i riktig retning, sier SV-leder Audun Lysbakken til Klassekampen.

Vil gi kommunene full styring

Tirsdag vil han og Rødt-leder Bjørnar Moxnes fremme et forslag til Stortinget. Dette skal ifølge Klassekampen inneholde et krav om at Stortinget legger en plan for å trappe opp offentlig og ideelt eierskap og drift av barnehager.

Partiene vil fremme konkrete krav for å gi den enkelte kommunen mulighet til å velge hvilke aktører de vil velge ved etablering eller salg av barnehager. Dette innebærer blant annet:

  • Kommunen skal ha forkjøpsrett ved salg av en barnehage.
  • Ny eier må søke om driftstilskudd på nytt selv om barnehagen allerede er godkjent.

Interessant - og problematisk

Klassekampen har intervjuet representanter for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF om forslaget. Arbeiderpartiets Martin Henriksen vil ikke ta stilling til det, men sier at Ap er interessert i å finne den beste løsningen for å avgrense profitt innen velferden. Senterpartiets Marit Arnstad og KrFs Hans Fredrik Grøvan sier begge at deler av forslaget er interessant, men at andre deler er problematisk.

Her er forslaget:

Slik er forslaget formulert:

1. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.

2. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme eventuelle nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.

3. Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges så må ny eier søke om tilskudd på nytt.

Utbytte: 0,3 prosent

Ifølge innrapporterte regnskapstall til Basil, ble det tatt utbytte i 154 av 2513 ordinære private barnehager i 2016.

Samlet utbytte for disse barnehagene var 69,4 millioner kroner. Utbyttet utgjorde 3 promille av samlet inntekt for ordinære private barnehager.

Powered by Labrador CMS