Trine Skei Grande, partileder i Venstre.
Trine Skei Grande, partileder i Venstre.

Vil gi billigere eller gratis barnehage til 6.600 barn

Venstre tar kampen mot barnefattigdom i sitt alternative statsbudsjett. Blant annet vil partiet bruke 47,8 millioner kroner neste år på å sikre flere barn en reell mulighet til å gå i barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Partiet hever beløpsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage for 3-, 4- og 5-åringer til 535.000 kroner. Det vil koste 28,8 millioner kroner.

I tillegg vil Venstre gi gratis barnehage til alle barn på mottak. For det er prisen 19 millioner kroner.

Samtidig vil partiet avskaffe kontantstøtten og bygge 3.650 nye barnehageplasser.

Bedre for lavinntektsfamilier

«Nærmere 25.000 lavinntektsfamilier har som følge av Venstres gjennomslag i forrige stortingsperiode fått betydelig lavere barnehagekostnader i år. 33.000 barn har fått billigere barnehage. 18.000 barn har fått gratis kjernetid», skriver Venstre i sitt alternative statsbudsjett.

– Vi foreslår nå å heve inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen til 535.500 kroner, slik at den blir lik inntektsgrensen for rett til differensiert oppholdsbetaling. Anslagsvis 6.600 barn vil få billigere eller gratis barnehage med en slik endring. Venstre vil også innføre en tilsvarende modell for differensiert oppholdsbetaling for SFO som den som er innført i barnehager, sier partileder Trine Skei Grande i dokumentet.

Frihetsreform

Satsingen er en del av det Venstre omtaler som en frihetsreform som skal sikre like muligheter for alle barn, med økt satsing på blant annet barnehage, skole, SFO og en reell omfordeling.

– Dette er en reform som handler om å løfte alle de ungene som vokser opp med dårlig råd, om å løfte dem som mister troen på sine egne evner, eller voksne som ikke opplever å få en meningsfull jobb, og som ikke føler at de er med og bidrar i et fellesskap, sier Trine Skei Grande.

Innfører ventestøtte

Når Venstre vil kutte kontantstøtten fra nyttår, mener partiet den skal erstattes med en ventestøtte til familier med barn over ett år som har fått avslag på søknad om barnehageplass. Ventestøtten som Venstre foreslår, beløper seg til 6.000 kroner per måned.

Dersom kontantstøtten blir avviklet, vil det bli behov for flere barnehageplasser. I sitt budsjett foreslår Venstre etablering av 3.650 nye plasser.

  • Venstre foreslår å øke bevilgningene til svømmeopplæring i barnehagene med 75,4 millioner kroner. Det skal sikre alle 5-åringene muligheter for svømmeopplæring.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS