Barna i Torva barnehage i Rælingen har dannet sitt eget politiske parti. De vil blant annet jobbe for miljøet, flere voksne i barnehagen - og for å få tilbake lekeplassen i nærmiljøet.
Barna i Torva barnehage i Rælingen har dannet sitt eget politiske parti. De vil blant annet jobbe for miljøet, flere voksne i barnehagen - og for å få tilbake lekeplassen i nærmiljøet.

Barna dannet sitt eget politiske parti: – Vil ha tilbake lekeplassen 

Inspirert av lokalvalget, en nedlagt lekeplass og en ivrig student har barna i Torva barnehage i Rælingen stiftet sitt eget politiske parti. Denne uken fikk de snakke direkte til ordføreren i kommunestyresalen. – Det var veldig hyggelig å få besøk av dem, og Superpartiet hadde klare meninger om og forslag til viktige saker for barna i Rælingen. Jeg synes både ansatte og barna kan være stolte av jobben de har gjort, skryter ordfører Ståle Grøtte (Ap).

Publisert

–  Vi ville gi barna grunnleggende erfaringer med hvordan vårt demokratiske samfunn fungerer. Å gi barna erfaringer med verdien av felleskap, i et samfunn preget av mangfold. Å gi barna opplevelsen at vi er likeverdige, og at vi sammen kan få til mye mer enn hver enkelt får til alene.

Det sier Mariyana Stam.

Hun er fagarbeider i Torva barnehage i Rælingen, og går samtidig tredjeåret ved ABLU - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Det var i forbindelse med studiene at ideen om å lære barna om politikk og demokrati dukket opp. 

– Det startet som et prosjekt i samfunnsfag, og en eksamensoppgave jeg skal levere til neste år. Jeg startet med å kartlegge hvordan vi jobber med samfunnsfag i barnehagen i utgangspunktet, sier Stam. 

Kultur og identitet

Torva barnehage er kommunal, og åpnet dørene i 2005. I fjor hadde barnehagen totalt 72 plasser, og 18 årsverk. 

Vi er opptatt av barns medvirkning og voksnes relasjoner i møte med barn. Gjennom lek lærer barn språk, de blir kjent med hverandre og skaffer seg venner. Språk og kultur er i fokus, og vi har et mangfold av ulike kulturer og nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi har unik tilgang til naturområder og uteliv, vann og bymiljø. Torva jobber systematisk med begreps- og språkutvikling og vi er opptatt av hvordan språket påvirker vår kommunikasjon med barn og foreldre, står det om barnehagen på hjemmesidene. 

– Vi jobber mye med identitet i vår barnehage. Gjennom studiene har jeg lært en del om hvordan barn i denne aldersgruppen lærer best om seg selv via samspill med andre. I en barnehage med mange ulike språk og nasjonaliteter, og stort kulturelt mangfold, kan det noen ganger være utfordrende å sørge for at alle til enhver tid er inkludert i leken. Alle barn skal føle seg inkludert og sett. Men også hos oss har vi opplevd å se barn bli utestengt. Derfor ble det så viktig at når vi skulle gjøre dette, skulle det være et prosjekt der alle barna skulle kunne oppleve noe i fellesskap, sier hun. 

Partinavnet ble valgt på demokratisk vis. Det endte til slutt verken som Popcornpartiet, Colapartiet eller Rakettpartiet - men Superpartiet.
Partinavnet ble valgt på demokratisk vis. Det endte til slutt verken som Popcornpartiet, Colapartiet eller Rakettpartiet - men Superpartiet.

Målet var at alle barna skulle oppleve å bli sett og hørt. Uten fokus på hvordan barna snakker, eller hvordan de ser ut. 

– Men da vi gikk i gang, opplevde vi at det var litt vanskelig å klare å forklare barna hva et politisk parti er, sier hun og ler. 

Dermed tok hun tak i et helt konkret tema. Barna i Torva barnehage hadde lenge ønsket seg en høyttaler. De ville ha disko, men den gamle høyttaleren de hadde, var ødelagt. 

– Det vakte ganske mye oppstandelse og latter da jeg stilte meg i vinduet, alene, og ropte at vi vil ha en høyttaler. Men så inviterte jeg alle barna til å rope sammen med meg. Jeg hadde avtalt det med styrer på forhånd. Barna ble rimelig overrasket da vi fikk svar - og hun kom med en ny høyttaler til oss, sier Stam, og legger til: 

– Vi reflekterte mye rundt det. Da jeg ropte alene, ble jeg ikke hørt. Det ble starten på hele prosjektet. Vi forklarte hva vi voksne må gjøre når vi vil bli hørt, og hvor viktig det er at alle får være med og bestemme. 

De viktigste sakene

Om ikke demokratiet alltid virker like godt i praksis, fikk barna en effektiv demonstrasjon på slagkraften i å stå samlet om et budskap. De ble enige om å danne et politisk parti, og hvilke saker som var viktige å samles om. 

– Vi lagde stemmesedler og arrangerte valg da vi skulle finne ut hva partiet skulle hete. Da vi skulle lage logo, brukte jeg tegninger fra samtlige barn og klipte og limte slik at alle fikk et eierforhold til logoen. Og barna ble hørt da vi skulle finne fram til hvilke saker vi skulle ha i partiprogrammet, sier fagarbeideren. 

Dermed er noen av de viktigste sakene til Superpartiet knyttet til miljø og barnehagehverdagen. Barna er blant annet opptatt av at foreldrene skal slå av motoren på bilen når de kommer for å hente dem, at det ikke skal kastes søppel i naturen, og at det skal være nok voksne på jobb i barnehagen - slik at det er noen som kan trøste dem når de trenger det. De er også opptatt av nærmiljøet. 

Der lekeplassen i nærmiljøet tidligere lå, er det nå bare leire igjen. Det vil barna i Torva barnehage gjøre noe med.
Der lekeplassen i nærmiljøet tidligere lå, er det nå bare leire igjen. Det vil barna i Torva barnehage gjøre noe med.

– Vi hadde en lekeplass like ved siden av barnehagen, som ble mye brukt. Det er et av temaene som barna selv kom opp med: De vil ha lekeplassen tilbake, sier Stam. 

Fikk snakke med ordføreren

Det ble også temaet da barna i barnehagen besøkte rådhuset denne uken. Foranledningen var en film som ble laget i barnehagen, og postet på Facebook-siden til Rælingen kommune. 

– Ordføreren var veldig flink til å snakke med barna. Han forklarte mye om demokrati, og vi fikk en omvisning på kommunehuset. Vi ble til og med invitert inn i kommunestyresalen. Der fikk barna komme og stille spørsmål til ordføreren, sier en opprømt fagarbeider. 

Denne uken ble Superpartiet invitert til rådhuset for å besøke ordfører Ståle Grøtte (Ap).
Denne uken ble Superpartiet invitert til rådhuset for å besøke ordfører Ståle Grøtte (Ap).

– Hva svarer ordføreren om lekeplassen? 

– Han sier at det skal bygges noe der, men jeg er ikke helt sikker på hva. Det som er sikkert, er at barna har fått opplevelsen av å bli hørt. Når man hører om hvor lav valgdeltagelsen er blant unge voksne, tenker jeg det er kjempeviktig at barna får gode opplevelser knyttet til dette når de er små. Nå håper jeg at barna får med seg litt av dette videre, og at de kan beholde engasjementet, avslutter Mariyana Stam.

Ordfører Ståle Grøtte (Ap) sier han synes det er flott at barnehagen lærer barna om demokrati og politikk.

– Superpartiet ved Torva barnehage er et flott tilskudd til politikken i Rælingen. 

– Hva er ordførerens svar på utfordringen om flere voksne i barnehagen?

– De ansatte er det viktigste grunnlaget for alle de gode barnehagene vi har i kommunen. Jeg er glad for at bemanningsnormen for barnehagene sikrer flere ansatte for barna våre, i tillegg skulle jeg gjerne sett at kommuneøkonomien ble prioritert enda høyere av regjering og storting slik at vi hadde penger til enda flere ansatte både i barnehager, skoler og i omsorgstjenestene våre, svarer Ap-ordføreren.

– Men, kanskje det viktigste av alt for Superpartiet: Hva skjer med området der lekeplassen lå? 

– Jeg sjekket opp saken i dag tidlig. Da fikk jeg forsikringer om at det kommer nye lekeapparater. Kommunen gjennomfører i samarbeidet med Øvre Rælingen vel en større oppgradering av grøntområdet der barnehagen ligger. Der kommer det blant annet nye lekeapparater og nye treningsapparater som jeg håper både barn og voksne vil sette pris på, avslutter Grøtte. 

Her er videoen til Superpartiet

Viktig faglighet

Enhetsleder Astrid Nyland i Torva barnehagen sier oppstarten av barnehagens eget politiske parti blir et supplement til det de jobber med ellers i barnehagen. 

– Vi jobber blant annet med prosjektet Trygg voksen - mestre hele livet. Demokratiprosjektet handler nettopp om det å lære barn å ta trygge valg. Lære barn å si ifra, å ta kloke valg og å si ifra om det som ikke er greit, sier Nyland, som fortsetter med å fortelle at de også er en Mitt valg-barnehage. 

– Det handler om å gi barna god sosial kompetanse og å utvikle vennskap. Det arbeidet gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen, og er også veldig forenlig med Rammeplanen. 

Også språk er et viktig fagområde i barnehagen. 

– Vi jobber også med prosjektet Språkløyper. Vi er en barnehage med barn fra mange ulike kulturer, og prosjektet handler om å lære barna forståelsen av en del grunnleggende begreper. Når vi snakker, skal barna forstå hva vi sier. 

Samtidig jobber barnehagen mye med rammeplanen - i tillegg til rammeverket i kommunens handlingsplaner. 

– Faglighet er svært viktig for meg som leder. Jeg vil ha ansatte som er opptatt av fag, som vil utvikle seg og holde seg oppdatert. Det er også viktig å kunne faget sitt godt for å klare å se det når vi går utenfor rammeplanen, og å tørre å korrigere både seg selv og sine kolleger. Da må man også ha fokus på modig ledelse, avslutter styreren.

Powered by Labrador CMS