Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, her på barnehagebesøk i Ålesund da han var kunnskapsminister. Foto: Silje Wiken Sandgrind
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, her på barnehagebesøk i Ålesund da han var kunnskapsminister. Foto: Silje Wiken Sandgrind

Setter ned ekspertutvalg som skal undersøke bruken av private i velferd

- Jeg håper utvalget kan bidra til at vi får en nøktern og faktabasert debatt om hvordan vi sørger for gode reguleringer, uavhengig av den ideologiske debatten om hvorvidt man skal ha private i det hele tatt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Klassekampen.

Publisert

Fredag offentliggjør næringsministeren et ekspertutvalg som skal se på bruken av private aktører i offentlig finansiert velferd.

Det er Stortinget som har bedt regjeringen om å sette ned utvalget. Klassekampen skriver fredag at utvalget blant annet skal undersøke bruk av skatteparadiser, utbytter og handel mellom nærstående. Ekspertutvalget skal også undersøke lønns- og arbeidsvilkår hos private velferdstilbydere.

I en pressemelding skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen:

"Det offentlige bruker en rekke private leverandører for å levere velferdstjenester over hele landet. Utvalget skal se på muligheter og problemstillinger knyttet til dette. Det er ikke et utvalg som skal diskutere for eller mot bruk av private som sådan, men skal kartlegge omfanget av konkurranseutsetting og foreslå hvordan offentlige penger kan brukes på best mulig måte."

Utvalget ledes av professor emeritus ved Norges Handelshøyskole, Kåre Petter Hagen. Den første rapporten skal legges fram i løpet av 2019. Enda en rapport skal være klar i løpet av to år.

- Dette er et ekspertutvalg som skal se på hvordan situasjonen ser ut i dag, og hvordan vi kan få mest igjen for de pengene vi kjøper tjenester for. Det er et enstemmig storting som har bedt om utvalget, og disse punktene er et felles multiplum som alle kan være enige om fra venstre til høyre i politikken, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Klassekampen.

Powered by Labrador CMS