Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby: Ikke grunnlag for å kompensere for barnehagers ekstrautgifter nå

Kunnskapsminister Guri Melby (V) var klar i sin tale fra Stortingets talerstol: – Foreløpig har vi ikke en oversikt som tilsier at barnehager og skoler ikke er rustet økonomisk til å håndtere de økte kostnadene de har fått til rengjøring og ekstra personale, sier hun.

Publisert

Nesten sju av ti private barnehager har økte kostnader etter åpning – bare én av ti får tilført ekstra ressurser. Det var fasiten etter at PBL (Private Barnehagers Landsforbund) hadde gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer.

Styrket renhold, overtidsbetaling, vikarkostnader, smitteverntiltak og andre hygienetiltak er noen av de ekstraordinære kostnadene barnehagene som har svart på undersøkelsen må betale for.

Kompensasjon

Under den ordinære spørretimen på Stortinget, måtte kunnskapsminister Guri Melby svare på følgende spørsmål fra Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg :

«Erfaringen med gjenåpningen av barnehager og skoler viser at det krever økte ressurser og økt bemanning. Hva konkret gjør statsråden nå for å kartlegge omfanget av økte kostnader rundt om i landet, og hvilke garantier om kompensasjon kan regjeringen gi til skoler og barnehager som nå sprenger sine budsjetter for å sikre en trygg og forsvarlig gjenåpning?»

I sitt svar sa kunnskapsministeren at regjeringen selvsagt skulle følge opp Stortingets vedtak om å kompensere kommuner og fylkeskommuner for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen. Men hun var også klar på at de måtte se nærmere på behovet for kompensasjon til barnehager, skoler og SFO for merkostnader i perioden med smittevern. Da over hele perioden med koronautbruddet.

 –  Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, og jeg mener at det ikke er grunnlag for å kompensere særskilt for dette på nåværende tidspunkt, sa Melby, og fortsatte:

– Foreløpig har vi ikke en oversikt som tilsier at barnehager og skoler ikke er rustet økonomisk til å håndtere de økte kostnadene de har fått til rengjøring og ekstra personale. Det vil selvsagt vurdere på nytt om situasjonen blir langvarig.

Kommunene må prioritere

Hun viste videre til at barnehager og SFO allerede hadde fått kompensert uteblitt foreldrebetaling med én milliard kroner. Melby var også tydelig på at kommunene allerede hadde fått bevilget om lag 4 milliarder kroner ytterligere, hvor mesteparten av midlene var lagt til kommunerammen.

– Og her har kommunene et ansvar for å prioritere midlene riktig. Kommunene står fritt til å dekke ekstraordinære kostnader som følge av åpningen av barnehager og skoler. Jeg er i denne sammenheng opptatt av at kommunene vurderer situasjonen for alle sine barnehager, både private og kommunale. Det vil også være ulike behov i ulike deler av landet.

Powered by Labrador CMS